Veřejnost může podávat návrhy na udělení ocenění a Ceny města Havířova

13Červen 2022

Statutární město Havířov každoročně oceňuje osobnosti v různých oblastech společenského života a uděluje Cenu města Havířova - jako nejvyšší ocenění za činy, které mají mimořádný význam pro město Havířov nebo za zásluhy o regionální, národní či mezinárodní věhlas města. O udělení ocenění a Ceny města Havířova jednotlivcům, kolektivům a družstvům rozhoduje Zastupitelstvo města Havířova. Návrh na udělení ocenění nebo Ceny města Havířova za rok 2022 musí být podán písemně s podpisem navrhovatele na adresu: Magistrát města Havířova, odbor školství a kultury, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov–Město, a to v termínu do 30. září 2022, vyjma návrhů na ocenění v oblasti školství, které budou předkládány do 30. listopadu tohoto roku. Formuláře pro nominaci na ocenění a Cenu města Havířova jsou ke stažení na webových stránkách města www.havirov-city.cz/zivotni-situace/ostatni/navrh-verejnosti-na-udeleni-ceny-mesta-havirovawww.havirov-city.cz/zivotni-situace/ostatni/navrh-verejnosti-na-udeleni-oceneni-mesta-havirova, kde naleznete také Zásady pro udělování ocenění a Ceny města Havířova. Formuláře je možné si rovněž vyzvednout na odboru školství a kultury Magistrátu města Havířova, v kanceláři č. A-316, kde mohou navrhovatelé získat i případné další podrobnější informace (tel. kontakt: 596 803 132).

Odbor školství a kultury

  • Cenu města Havířova za rok 2021 obdržel dětský kardiolog MUDr. Hynek Canibal
    Cenu města Havířova za rok 2021 obdržel dětský kardiolog MUDr. Hynek Canibal
Tisk Poslat e-mailem