Veřejné projednání návrhů koncepčních dokumentů města začne v srpnu

9Červenec 2019

Veřejné projednání návrhu Plánu rozvoje sportu města Havířova v letech 2018-2025 a návrhu Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 2020-2024, které mělo začít v červenci 2019, nemohlo být vzhledem k technickým problémům spuštěno. Tímto se občanům, kteří se veřejného projednání zmiňovaných koncepcí chtěli účastnit, omlouváme.

Veřejné projednání návrhu Plánu rozvoje sportu města Havířova v letech 2018-2025 bude probíhat v srpnu 2019 a návrhu Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 2020-2024 v říjnu 2019.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaše podněty a připomínky k návrhům koncepcí.

Mgr. Eva Havlů, vedoucí oddělení strategického rozvoje

 

Obě koncepce jsou zpracovávány v rámci projektu „Zpracování strategických dokumentů SMH“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007365, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost.

 

Tisk Poslat e-mailem