V září nastoupí do základních škol zřizovaných městem Havířov přes 600 prvňáčků

6Květen 2020

Přestože se zápisy do prvních tříd základních škol pro školní rok 2020/2021 uskutečnily vlivem koronavirové pandemie bez přítomností dětí, ředitelé 17 základních škol zřizovaných městem Havířov obdrželi celkem 723 přihlášek. U 110 z nich pak požádali zákonní zástupci dětí o odklad povinné školní docházky. Do lavic tak poprvé ve svém životě usedne více než 600 prvňáčků.

Počet prvních tříd bude od září dosahovat čísla 31, a prvenství v jejich počtu získá Základní škola 1. máje Havířov, která otevře 4 první třídy pro 83 přihlášených dětí. Ostatní školy počítají s tím, že pro prvnáčky otevřou jednu až dvě třídy. Počty dětí ve třídách se budou pohybovat od 11 do 25 žáků.

Pro děti s odkladem školní docházky se plánují otevřít tři přípravné třídy na třech školách. „Na dvou z nich - ZŠ Gen. Svobody Havířov a ZŠ Žákovská Havířov fungují přípravné třídy i v tomto školním roce. ZŠ Školní Havířov bude město Havířov jako svého zřizovatele žádat o souhlas s otevřením přípravné třídy od nového školního roku 2020/2021. ZŠ,“ uvedla náměstkyně pro školství a kulturu Jana Feberová.  ZŠ Školní Havířov je v rámci škol ve městě, zařízením s největším počtem přihlášených dětí s odkladem školní docházky (celkem 18). Stejný počet přihlášených dětí nastoupí do první třídy této školy.

A na co se mohou děti v první den školy těšit? „Řada škol připravuje slavnostní zahájení školního roku s kulturním programem a překvapením pro prvňáčky, na které se již těší milé paní učitelky a vychovatelky a plná třída nových kamarádů,“ dodala náměstkyně Feberová.

Tisk Poslat e-mailem