V ulicích města probíhá odklízení sněhu, všechna dostupná technika je v terénu

8Únor 2021

S hustým sněžením se v současné době potýká celá republika a také jsou v plném nasazení zaměstnanci Technických služeb Havířov, kteří zajišťují zimní údržbu místních komunikací ve vlastnictví města. Momentálně je v terénu veškerá možná technika, a to konkrétně 5 vozidel s čelní radlicí a sýpkou, 2 nakladače na údržbu úzkých chodníků, 2 traktory se zadním pluhem, 1 traktor s čelním pluhem. Údržbu schodů, lávek, úzkých chodníků a autobusových zastávek provádějí pracovníci veřejně prospěšných prací, kteří jsou také od brzkého rána v terénu a postupně odklízejí sníh.

„Silničáři dělají vše proto, aby byly silnice co nejlépe sjízdné. V tuto chvíli bychom chtěli požádat veřejnost o trpělivost v rámci odklizení sněhu. Prosíme buďte opatrní, při tomto počasí je složité zajistit sjízdnost a schůdnost komunikací. Odklízecí čety postupují prioritně od hlavních místních komunikací, kde jezdí městská hromadná doprava, přes chodníky, vozovky a průjezdy na parkovištích. Nezajíždí ale k jednotlivým domům, objektům nebo prodejnám. Snažíme se odklízet sníh co nejrychleji, ale na všech místech najednou prostě nemůžeme být,“ uvedl náměstek pro investice a chytré město Bohuslav Niemiec.

Pozemní komunikace státu udržují dodavatelské firmy na základě smluv uzavřených s ŘSD, komunikace Moravskoslezského kraje pak uklízejí silničáři ze Správy silnic Moravskoslezského kraje. Plán zimní údržby včetně pořadí důležitosti místních komunikací a lhůty pro zajištění jejich sjízdnosti a schůdnosti je zveřejněn na webových stránkách města. Jsou zde znázorněny mapové přílohy udržovaných i neudržovaných úseků vozovek a chodníků rozdělených dle barevného provedení do jednotlivých pořadí důležitosti, jmenné seznamy udržovaných úseků a jejich časové lhůty. Občané se v případě naléhavosti mohou obrátit na dispečink zimní údržby telefon: 596 802 622 nebo e-mail: dispecink@tsh.cz.

Více informací naleznate ZDE

Tisk Poslat e-mailem