V sociálních zařízeních města platí zákaz návštěv

22Květen 2020

Mimořádná Rada města Havířova uložila ředitelům zařízení sociálních služeb zřízených statutárním městem Havířov vyhlásit až do odvolání zákaz návštěv v pobytových sociálních zařízeních, a to z důvodu nepříznivé epidemiologické situace v okrese Karviná.

Toto nařízení vyplývá i z vyjádření a doporučení hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka vyhlásit zákaz návštěv v zařízeních zdravotní a sociální péče ze dne 21. května 2020.

Pro aktuální informace sledujte webové stránky jednotlivých zařízení.

Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace

SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb

Sociální služby města Havířova

Vyjádření hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka:

„S ohledem na nepříznivý vývoj epidemiologické situace v Dole Darkov jsme rozhodli o opatřeních, jejímž cílem je zajistit maximální ochranu občanů z rizikových skupin. S okamžitou platností byl vyhlášen zákaz návštěv v krajských zařízeních zdravotní a sociální péče. Tento zákaz platí v organizacích Moravskoslezského kraje, jako jsou nemocnice, domovy seniorů a další sociální zařízení. S koncem nouzového stavu není v kompetenci hejtmana ani krizového štábu opatření nařídit plošně na celém území regionu, veškeré kompetence jsou na Krajské hygienické stanici, přesto toto opatření doporučujeme i ostatním zřizovatelům a poskytovatelům v regionu. Situaci ve společnost OKD sledujeme, bude se jí zabývat také Krizový štáb Moravskoslezského kraje, který zasedá v pondělí 25. května 2020. Po konzultaci s covid týmem při Ministerstvu zdravotnictví České republiky jsme se rozhodli, že další případná opatření vyplynou z výsledků víkendového plošného testování ve společnosti OKD. Pokud dojde ke zhoršení epidemiologické situace, připravujeme se na možnost vyhlášení stavu nebezpečí. Díky tomuto kroku bych jako hejtman získal kompetence nařizovat krizová opatření na území kraje, která by mohla pomoci řešit aktuální epidemiologickou situaci.“

 

Tisk Poslat e-mailem