V provozu je moderní dopravní terminál, který za pouhý rok vyrostl na havířovském přednádraží. Stál přes 117 milionů korun

5Únor 2021

Za účasti hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka a vedení města Havířova bylo 5. února 2021 slavnostně uvedeno do provozu zrekonstruované havířovské přednádraží. Jde o jednu z fází celkové rekonstrukce železniční stanice v Havířově.

Za pouhých 365 dní se zastaralé přednádraží proměnilo v moderní přestupní terminál spojující železniční, autobusovou, osobní, ale také cyklistickou dopravu. Styl, elegance, moderní materiály i design, přitom praktičnost, funkčnost a bezpečnost se snoubí v podobě nového havířovského přednádraží. Cestující mohou využívat 134 nových parkovacích míst, uzamykatelná parkoviště pro kola, cyklostezku, opravené chodníky, nové přechody pro chodce, kryté zastávky a příchozí koridory, či novou městskou zeleň. Na stavbu byla schválena dotace, jejíž výše dosáhla až 90 % výdajů. Celkové náklady činily něco přes 117 milionů korun, o realizaci se postarala firma OHL ŽS, a.s.

„Od samotného počátku projektu Přednádraží Havířov, jsme si byli vědomi důležitosti a náročnosti stavby, která nás v následujících 365 dnech čeká. Proto jsme, po slavnostním aktu převzetí staveniště, neotáleli a práce neprodleně zahájili. Z mého pohledu se jedná o velice zajímavou stavbu, která zahrnuje několik stavebních profesí, od přeložek inženýrských sítí, vybudování zpevněných ploch, instalaci informačního systému a v neposlední řadě výstavbu dominantní ocelové konstrukce nového dopravního terminálu. Rád bych touto cestou poděkoval za vynikající spolupráci odpovědným lidem magistrátu města Havířov, projektantům a ostatním zainteresovaným osobám. Přesto, že byla stavba realizována v nepříjemném a nevypočitatelném období v souvislosti s výskytem pandemie SARS COVID-19, podařilo se díky úsilí celého realizačního týmu, vše dokončit dle původního harmonogramu a stavbu úspěšně předat široké veřejnosti k užívání,“ uvedl projektový manažer stavby Miroslav Janíček.

Momentálně se těšíme z dokončení moderního dopravního terminálu, ve který se proměnilo havířovské přednádraží. Bez vytáček musím přiznat, že to byl úkol náročný. My jsme se ale s vervou pustili do práce a výsledek stojí za to. Rád bych proto poděkoval všem, kteří se na rekonstrukci našeho nového přednádraží jakkoli podíleli. Za jejich zápal pro věc, důvěru a pracovitost. Vedení města navíc děkuji za podporu a odvahu pro realizaci této významné stavby. Se všemi se těším na spolupráci na dalších zajímavých projektech,“ neskrýval nadšení havířovský primátor Josef Bělica.

Další fází projektu je rekonstrukce výpravní budovy, která si i v nové podobě zachová svůj výjimečný vzhled bruselského stylu. Již nyní je dokončena oprava střešního pláště včetně provedení nových skladeb tepelné izolace. Rovněž před dokončením je komplexní výměna prosklené fasády. Vnitřní prostory výpravní budovy se pak v budoucnu promění na sportovně-společenské centrum, které bude využívat široká veřejnost, a to jak domácí, tak „přespolní“. Konkrétně je v plánu realizace několika bowlingových drah, lezecké stěny nebo hřišť na badminton a basketbal. 

Nádražní budova v Havířově byla postavena v letech 1964 až 1969 v takzvaném bruselském stylu podle návrhu architekta Josefa Hrejsemnou. Na návrhu se podílel také sochař Václav Uruba. Západní stěnu vstupní haly pokrývá barevná skleněná mozaika na ploše 65 metrů čtverečních od sklářského výtvarníka a malíře Vladimíra Kopeckého.

Tisk Poslat e-mailem