V prosinci neuložíte objemný odpad do sběrného dvora na Karvinské ulici

2Prosinec 2019

Od 1.12. do 31.12.2019 nebude sběrný dvůr na Karvinské ulici v Havířově-Městě přijímat odpady, které se nejvíce hmotnostně podílí na celkovém množství odpadů přijatých do tohoto zařízení. Jedná se o objemný odpad, stavební odpady (směsné, cihly, beton…) a zeminu.

Důvodem omezení je vyčerpaná roční kapacita zařízení. Ostatní komodity odpadů jsou do zařízení přijímány v obvyklém režimu.

Objemný odpad, stavební odpad či zeminu můžete odevzdat na sběrném dvoře na ul. Jarošova v Havířově-Šumbarku, kde byl navýšen počet kontejnerů určených pro tento odpad.

Tisk Poslat e-mailem