V pondělí v Havířově jednali zastupitelé, svými hlasy podpořili bezpečnost ve městě

29Leden 2019

Ve velkém sále KD Radost se v pondělí 28. ledna sešli havířovští zastupitelé. Významnými body jejich jednání byly mj. konkrétní projekty, které podpoří bezpečnost ve městě. V letošním roce chce město rozšířit kamerový systém, plánuje uspořádat tematickou konferenci s příklady dobré praxe pro strážníky městských policií, sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi z ohrožených rodin či vzdělávací semináře pro pedagogy a výchovné poradce havířovských základních škol.

Městská policie rozšíří kamerový systém

Za finance, které Havířov získá jako státní účelovou dotaci MVČR, město pořídí pět nových kamerových bodů. Těmi budou strážníci havířovské policie dohlížet na pořádek v lokalitách Šumbark a v centru města. 

Dotace MVČR náleží obcím, kde jsou umístěna zařízení Správy uprchlických zařízení, a jsou určeny na realizaci různých investičních projektů. Z dotace už město v loňském roce pro havířovskou polici zakoupilo novou mobilní služebnu se špičkovým vybavením a nechalo rozšířit kamerový systém městské policie o tři kamerové body. O dalších pět bodů se kamerový systém havířovské policie rozroste ještě letos. 

Nové kamerové body budou umístěny v na ulicích 1. máje, Kosmonautů, Jedlové, Moravské a na Dlouhé třídě.

Po zakoupení 5 nových kamer by městská policie využívala ke své činnosti celkem již 33 kamer a jeden mobilní kamerový bod.

Na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením získává město finance ze státního rozpočtu každoročně.

Zastupitelstvo odsouhlasilo podání žádosti o dotaci na tři projekty zaměřené na prevenci kriminality

Zastupitelé udělili souhlas celkem třem projektům, na jejichž financování bude žádat Městská policie Havířov, která zaštiťuje preventivní programy města, o dotaci MVČR. Zároveň zastupitelstvo posvětilo spolufinancování těchto projektů z městské kasy. Za přispění Programu prevence kriminality na místní úrovni chce město zrealizovat konferenci 20 let prevence Městské policie Havířov, sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi a projekt Efektivní práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami v Systému včasné intervence.

Konference 20 let prevence Městské policie Havířov – K příležitosti 20. výročí zahájení preventivních programů Městské policie Havířov se strážníci chtějí podělit se svými zkušenostmi prostřednictvím odborné konference, kterou uspořádají pro policie dalších větších měst. Zároveň chce havířovská policie načerpat nové poznatky z praxe městských strážníků odjinud. Náklady vyčíslili strážníci na 80 tisíc korun, z nichž 30 procenty by se na financování podílelo samotné město Havířov – zbytek by pokryla dotace.

Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 2019 – V rámci tohoto projektu zrealizuje spolek SP+D Kontakt v součinnosti se Střediskem výchovné péče Karviná tři víkendové výcvikové pobyty pro rodiny s dětmi, které jsou v evidenci oddělení sociálně-právní ochrany dětí v Havířově.  Pobyty budou zaměřené na zkvalitnění rodinných vztahů a výchovného prostředí a hledání možností smysluplného využití volného času pro rodiny s dětmi. Bude-li dotace schválena, vyjde projekt na 160 tisíc, necelých 14 procent doplatí město.

Efektivní práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami v Systému včasné intervence – Tento projekt bude zaměřen na realizaci vzdělávacích seminářů pro pedagogy a výchovné poradce havířovských základních škol. Ti budou proškoleni v Systému včasné intervence při řešení rizikových životních situací ohrožených dětí a jejich rodin. Realizátorem projektu bude oddělení sociálně-právní ochrany dětí v Havířově, Pedagogicko-psychologická poradna Karviná a Středisko výchovné péče Karviná. Náklady projektu přesahují 63 tisíc a město bude projekt spolufinancovalo více něž 24 procenty z této částky.
 

Tisk Poslat e-mailem