V obci Bílá pomohou s měřením rychlosti strážníci MP Havířov

4Červenec 2019

Zastupitelé schválili na 7. zasedání Zastupitelstva města Havířov veřejnoprávní smlouvu s obcí Bílou pro výkon činnosti Městské policie Havířov.

Zastupitelé se rozhodli vyhovět žádosti obce o pomoc s úsekovým měřením. Městská policie Havířov bude úsekové měření zajišťovat po dobu neurčitou od 1.9.2019. Měření bude prováděno za účelem zvýšení bezpečnosti provozu, a to na pozemní komunikaci I/56 na území obce Bílá.

Provoz zařízení pro měření rychlosti bude bezobslužný a v nepřetržitém provozu.

Vyhodnocování bude zajišťovat jeden pověřený strážník MP Havířov. Náklady spojené s instalací, provozem a opravami zařízení pro měření rychlosti vozidel na území obce ponese obec Bílá.

Tisk Poslat e-mailem