V Havířově v pondělí jednali zastupitelé, schválili rozpočet na příští rok

18Prosinec 2018

V pondělí 17. prosince se v Kulturním domě Radost v letošním roce naposledy sešli zastupitelé města Havířova. Jedním z nejdůležitějších bodů jejich jednání byl návrh rozpočtu pro rok 2019. Zastupitelé také projednali a schválili například zásady participativního rozpočtu, podání žádosti o dotaci na výstavbu skateparku na Lázeňské ulici nebo poslední příspěvek města v končící první výzvě kotlíkových dotací.

Havířov se vypořádal s posledním žadatelem o kotlíkové dotace v rámci první výzvy

Výměnu kotlů na území města v rámci dotací Moravskoslezského kraje pokaždé spolufinancuje také město Havířov. Všem, kteří se svou žádostí o dotaci kraje uspějí, poskytuje město navíc příspěvek ve výši 7 500 korun na výměnu stávajícího ručně plněného kotle na tuhá paliva umístěného v rodinném domě či bytě na území města. 

První výzva kotlíkových dotací se nyní chýlí ke konci a Havířov se nyní vypořádal s jejím posledním žadatelem. 

Druhá výzva dotací stále trvá. Také v rámci této vlny kotlíkových dotací se Havířov na financování spolupodílí - částkou 7 500 korun. Na jaře příštího roku plánuje Moravskoslezský kraj otevřít další - třetí výzvu kotlíkových dotací.

V rámci první výzvy projektu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji byla schválena dotace na výměnu kotle umístěného v rodinných domcích na území města Havířova 62 lidem. Těmto žadatelům byly prostřednictvím Moravskoslezského kraje postupně vypláceny příspěvky města Havířova v celkové výši téměř 450 tisíc korun. 

Město bude usilovat o dotaci na výstavbu skateparku na Lázeňské ulici

Nový multigenerační sportovně rekreační areál roste v těsné blízkosti centra města na Lázeňské ulici. Havířov bude stát více než 30 milionů korun. Na tuto akci nyní město usiluje o dotaci MŠMT z výzvy V4 sport. Havířov by mohl získat až 50 procent financování uznatelných nákladů projektu.

"Náš projekt je pro MŠMT zajímavý hlavně proto, že skateboarding bude zařazen mezi olympijské sporty. Dle informací předsedy spolku Skate klub Havířov Petra Vašuta, který je členem České skateboardové asociace a se kterým jsem nyní v kontaktu, máme v Havířově v užší reprezentaci dva zástupce tohoto sportu. Chceme získat podporu právě ze svazu skateboardistů, aby bylo opravdu zřejmé, že Havířov bude jakýmsi centrem základny skateboardové reprezentace," říká Daniel Vachtarčík, havířovský radní pro sport.

Součástí stavby bude moderní skatepark, horolezecká stěna, pohybové aktivity pro děti i seniory, správní budova se sociálním zařízením a další zpevněné plochy a mobiliář.

V letošním roce město zahájilo výstavbu správní budovy. Postup prací však závisí na klimatických podmínkách, proto zásadní stavební práce čekají Havířov v příštím roce. Předpokládaný termín dokončení stavby je červen příštího roku.

"Stavba areálu je pro nás, pominu-li rekonstrukci přednádraží, jednou z nejvýznamnějších investičních akcí příštího roku," uvádí Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město.

Plánování výstavby skateparku provázely obavy místních, že díky sportu bude v lokalitě větší hluk. "Firma, která nám areál staví, má s výstavbou podobných sportovišť bohaté zkušenosti. Areál, který stavíme, nemůžeme srovnávat se starým havířovským skateparkem u Městské sportovní haly. Na stavbu jednotlivých prvků sportoviště firma využívá nejmodernější technologie, tak aby se hlučnosti předešlo," vysvětluje Niemiec.

Rozpočet 2019 v číslech

Jedním z nejvýznamnějších bodů 3. zasedání zastupitelů byl návrh rozpočtu pro rok 2019.

V plánovaném rozpočtu pro rok 2019 jsou celkové příjmy města Havířova stanoveny částkou 2 035 372,00 tis. Kč, na této částce se podílí konsolidační položky ve výši 603 975,00 tis. Kč. Největší podíl na příjmech města budou mít daňové příjmy – celkem 1 132 941,00 tis. Kč - jsou zásadní složkou příjmů města Havířova a mají tak značný vliv na finanční stabilitu města. Druhou nejvýznamnější příjmovou třídu vytvoří přijaté transfery. Pro rok 2019 jsou stanoveny částkou 277 915,00 tis. Kč.

Výdaje města Havířova byly stanoveny částkou 2 110 648,00 tis. Kč (včetně konsolidačních položek). Výdaje bez konsolidačních položek jsou naplánovány v hodnotě 1 506 673,00 tis. Kč. Z toho výdaje neinvestičního (tj. provozního) charakteru jsou ve výši 1 049 923,00 tis. Kč a výdaje investičního charakteru jsou plánované ve výši 456 750,00 tis. Kč.

Saldo, které je pro následující rok v záporné hodnotě, a to -75 276,00 tis. Kč, bude vyrovnáno financováním, a to zapojením prostředků kumulovaných na účtech fondů, a to v celkové výši 321 390,00 tis. Kč.

Ukazatel dluhové služby v návrhu na rok 2019 činí 9,60 %.

V roce 2019 bude město Havířov splácet pravidelnými splátkami 2 úvěry v celkové výši 105 000,00 tis. Kč.

Participativní rozpočet a jeho zásady

V rámci rozpočtu města Havířova na rok 2019 jednali zastupitelé také o tzv. participativním rozpočtu. Jedná se o vymezenou část peněz městského rozpočtu, o jejímž využití spolurozhodují společně se svými volenými zastupiteli samotní občané města.
 
V příštím roce budou lidé rozhodovat o tom, co by se za tyto vymezené finance mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. "Participativní rozpočtování je postup, kdy občané města mohou vstoupit do rozpočtového procesu a ovlivnit tak, na co budou vynaloženy veřejné finance," vysvětluje primátor města Josef Bělica. "Jde o nástroj zapojení veřejnosti do procesu rozhodování skrze formulování prioritních oblastí rozpočtu, tvorby konkrétních projektů, jejich výběr, volbu či následný monitoring," dodává.

Zastupitelé na projekty participativního rozpočtu pro příští rok schválili částku 5 milionů korun. Tato finanční částka se stanovuje včetně DPH a je rozdělena mezi jednotlivé části města podle počtu obyvatel.

Zastupitelé odsouhlasili také zásady fungování participativního rozpočtu. 

Návrh konkrétního projektu, který by měl být z městské kasy financován, může podat každý občan města, který dovršil věku 18 let. Všechny návrhy posoudí pracovní skupina města a následně je přerozdělí mezi jednotlivé městské části, kde je předá občanským komisím. Občanská komise dané části města na veřejném setkání rozhodne, které dva realizovatelné projekty budou zařazeny do konečného hlasování, do kterého se opět mohou zapojit všichni Havířované starší 18 let. Poté město zrealizuje vítězné projekty – jeden v každé městské části.

O konkrétním postupu a možnostech, jak a kdy mohou lidé projekty navrhovat a následně o nich hlasovat, bude město informovat.
 

Tisk Poslat e-mailem