V Havířově se od ledna 2020 mění výše poplatku za psy a odpad

24Prosinec 2019

Od 1. ledna 2020 se mění výše poplatku za odpady na 588 Kč za fyzickou osobu a kalendářní rok. Všechny druhy osvobození zůstávají zachovány i pro rok 2020, tedy i pro děti do tří let.

Novinkou ve sběru odpadu v Havířově pak bude od ledna zavedení sběru jedlých olejů a tuků z domácností do černých popelnic s oranžovým víkem. Ruší se také oddělený sběr bílého a směsného skla. K separovanému sběru skla budou určeny zelené nádoby s označením "SKLO". Také se zavádí se sběr kovů do šedých sběrných nádob. 

Od 1. ledna 2020 se mění také cena poplatku za psy. Poplatek ze psů pro držitele prvního psa, kteří žijí v bytových domech, se mění na 1 200 Kč za kalendářní rok. U držitelů psů hlášených v rodinných domech se poplatek nezvýšil a nadále platí 300 Kč za rok. U druhého a dalšího psa budou platit lidé stejně jako v roce 2019.

Z důvodu změny zákona o místních poplatcích se mění sazba poplatku pro stávající poživatele všech druhů důchodu, kteří ještě nedovršili věku 65 let, a to z 200 Kč na 1 200 Kč za kalendářní rok. Zastupitelé města Havířova schválili úlevu na rok 2020 pro poživatele důchodů, kteří mají nyní přihlášeného psa k poplatku a 65 let nedovršili.

„Těmto poplatníkům zůstává pro rok 2020 sazba poplatku 200 Kč za prvního přihlášeného psa. Nově hlášení psi držitelů mladších 65 let budou platit poplatek podle místa hlášení, tedy buď 1200 Kč nebo 300 Kč za rok. Poplatek tímto bude plnit jednu ze svých funkcí, a to regulační.  Také se v mnoha případech narovná stav hlášený se stavem skutečným, protože přestane být výhodné obcházet zákon a hlásit si psa na osobu, která má výhodnější sazbu“, uvedl náměstek Ondřej Baránek.

V roce 2020 opět po dobu jednoho roku platí úleva od poplatku za psa, kterého si lidé adoptují z útulku MAX v Havířově.

Bližší informace podají referenti oddělení správy poplatků.

Tisk Poslat e-mailem