V Havířově lidé třídí odpad stále zodpovědněji

11Červen 2018

Také Havířovští patří mezi 73 procent obyvatel České republiky, kteří aktivně třídí odpady. V roce 2017 odevzdali 3359 tun vytříděného papíru, plastů, skla a nápojových kartonů, což je o 150 tun vytříděného odpadu více, než v roce 2016. I díky této recyklaci a využití vyseparovaného odpadu v systému EKO-KOM bylo uspořeno více než 78 tisíc MJ energie a systém separace odpadů v Havířově  přispěl ke snížení emisí CO2 ekv. o bezmála 3500 tun. Separaci v Havířově podporuje nejen rozsáhlá síť kontejnerů na papír, plasty a sklo a pytlový sběr vytříděného odpadu od rodinných domů, ale pomáhají rovněž tašky na separační odpad, které město každoročně do domácností distribuuje. Na podzim roku 2017 pořídil Havířov pro své občany tisíc sad modrých, zelených a žlutých tašek, za které společně s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM zaplatil 80 tisíc korun.

"Vzhledem k neustálému zájmu obyvatel Havířova o sady barevných tašek, které v samotném důsledku pomalu vedou ke snižování objemu směsného komunálního odpadu z domácností, pořídíme tašky i v letošním roce," říká náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj Karel Šlachta. V rámci společného projektu Moravskoslezského kraje a společnosti EKO-KOM pro rok 2018 pod názvem Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky v Moravskoslezském kraji získá v letošním roce statutární město Havířov 3 tisíce kusů sad tašek na třídění odpadu zdarma. K dispozici budou na podzim a magistrát bude o jejich distribuci občany informovat prostřednictvím Radničních listů, na webu města i prostřednictvím reportáže v TV POLAR.

V těchto dnech město obdrželo také certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace starých a nepoužívaných elektrospotřebičů a zařízení. Společnost ASEKOL vyčíslila, že odevzdáním bezmála 65 tisíc kilogramů starých spotřebičů v loňském roce obyvatelé Havířova v přepočtu uspořili 681 MWh elektrické energie, 3 177 kubíků vody, o 664 tuny snížili produkci nebezpečného odpadu nebo uspořili téměř 35 tisíc litrů ropy. Takové množství ropy se rovná například spotřebě osobního auta, kterou potřebuje k ujetí více než 510 tisíc kilometrů. Z uvedeného vyplývá, že rovněž zpětný odběr elektrozařízení má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí.

Všem, kteří zodpovědně třídí, velice děkujeme a apelujeme – třiďte odpad, má to smysl!

 
Tisk Poslat e-mailem