V Havířově jednali zastupitelé

30Duben 2019

K plánovanému jednání zasedli zastupitelé v pondělí 29. dubna v KD Radost. Schválili mj. letní službu strážníků havířovské policie v obci Soběšovice, dofinancování plavání žáků základních škol a dofinancování zvýšených výdajů škol s povolenou výjimkou z nejnižšího počtu žáků, další nové investice či financování bikesharingu v Havířově. Zastupitelé byli také obeznámeni se stavem dotací.

O prázdninách vypomůže havířovská policie obci Soběšovice 

Jedním z prvních bodů šestého jednání havířovských zastupitelů bylo uzavření smlouvy mezi Havířovem a obcí Soběšovice. Po dobu letních prázdnit vypůjčí Havířov Soběšovicím strážníky městské policie. Hlídky tam budou dohlížet na veřejný pořádek jedenkrát týdně v odpoledních hodinách ve všední dny a každou sobotu od 14. do 22. hodiny a v neděli od 14 do 18 hodin. Dvakrát týdně po dobu 4 hodin budou havířovští strážníci v Soběšovicích měřit rychlost v místech, které jim určí obec. Náklady za službu strážníků Havířov obci Soběšovice následně vyúčtuje.

Havířov dofinancuje plavání žáků základních škol a zvýšené výdaje škol s povolenou výjimkou z nejnižšího počtu žáků

Více než půl milionu korun svolili zastupitelé převést z rozpočtu města do rozpočtu havířovských základních škol na dofinancování plavání žáků. Základní výuka plavání se realizuje na prvním stupni v celkovém rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin. Město financuje plavání žáků již od roku 2008.

Téměř 600 tisíc korun na zabezpečení zvýšených výdajů převede město ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím v Havířově-Bludovicích, které město povolilo výjimku z nejnižšího počtu žáků a zavázalo se tak doplatit s tím související zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, tedy výdaje nad rámec krajské dotace určené na mzdy dle počtu žáků. Ze stejného důvodu získá od města finance ve výši téměř 400 tisíc korun do rozpočtu také ZŠ Kapitána Jasioka.

Město plánuje další investice

Zastupitelé odsouhlasili rozšíření seznamu letošních investic o tři nové. Jde o pořízení náhradního zdroje napětí pro případ dlouhodobějšího výpadku energie pro budovu magistrátu za zhruba 4 miliony korun. Za více než 12 milionů by měla být zateplena budova školy, zavedena rekuperace učeben a opravena střecha základní školy v ulici U Školy v Dolní Suché. Na 300 tisíc přijde pořízení projektové dokumentace na plánovanou stavbu zhruba dvou set metrů chodníku a rekonstrukci osvětlení mezi ulicemi Chrpová a Nad Tratí.

Souhlas zastupitelů získala také modernizace dětského hřiště v Parku za Lučinou. V roce 2009 získal park v rámci rekonstrukce nový dětský mobiliář, po deseti letech byl však ve špatném technickém stavu, tak jej město nechalo v letošním roce z bezpečnostních důvodů odstranit. Nové dětské atrakce budou stát zhruba 850 tisíc korun.

Zastupitelé byli informováni o stavu dotací

Zastupitelé byli obeznámeni se stavem žádostí o dotace na různé projekty. Mezi ty aktuální patří dotace na stavbu přednádražního prostoru, která by měla přijít na více než 120 milionů korun, přičemž dotace by mohla pokrýt až 90 procent uznatelných nákladů. Až na 50 procent uznatelných nákladů by mohlo město dosáhnout díky dotaci na třiceti milionovou stavbu sportovního areálu na Lázeňské ulici. Finance se město aktuálně snaží získat např. také na kanalizaci či na sanace a zateplování objektů.

Zastupitelstvo projednalo financování bikesharingu v Havířově

Na provozování systému sdílení jízdních kol neboli bikesharingu již město vyhlásilo soutěž na dodavatele. Zastupitelé nyní odhlasovali, aby do návrhu rozpočtu města pro příští rok byla zapracována částka 2,4 miliony korun na financování tohoto projektu. Službu by město chtělo zprovoznit již letos v létě, vyúčtovávat ji s budoucím provozovatelem bude až v příštím roce. Bikesharng by měl ve městě fungovat již letos od července do konce září a v příštím roce od dubna až do listopadu. 

Bikesharing je služba pro obyvatele, která spočívá v možnosti zapůjčení jízdního kola 24 hodin denně prostřednictvím uživatelské aplikace nebo SMS. Díky aplikaci lze zjistit nejblíže zaparkované kolo. Systém umožňuje půjčení jízdního kola na jednom stanovišti a jeho vrácení na jiném místě. V dodrženém časovém úseku prvních 15 minut je služba pro uživatele zcela zdarma, náklady hradí město. Po dobu dalších 45 minut bude platba pro uživatele maximálně 25 korun. Ve městě by mělo být na 50 místech dostupných 100 jízdních kol, přičemž Havířov plánuje rozšíření.

Tisk Poslat e-mailem