V Havířově je v dubnu nařízena celoplošná deratizace 

21Duben 2021

V průběhu měsíce dubna proběhne na území města Havířova speciální celoplošná ochranná deratizace nařízená Obecně závaznou vyhláškou č.7/2020. Do této deratizace by se měli povinně zapojit všichni vlastníci nemovitostí ve městě. Odbor komunálních služeb provede deratizaci ploch veřejných prostranství v majetku města Havířova. 

Kontrola a následná deratizace bude provedena zejména kolem kontejnerových stanovišť a také tam, kde jsme se v minulosti opakovaně setkali s výskytem potkanů, které jsme likvidovali celoročně v rámci běžné deratizace. Také v letošním roce již evidujeme několik podnětů od občanů,“ uvedla vedoucí odboru komunálních služeb Iveta Grzonková

Další speciální ochranná deratizace je nařízena v průběhu měsíce října letošního roku. Běžnou deratizaci ploch veřejných prostranství bude odbor komunálních služeb dle zjištěných výskytů potkanů zajišťovat v průběhu celého roku.

Tisk Poslat e-mailem