V Havířově dnes jednali zastupitelé. Schválili např. harmonogram celoměstských akcí na příští rok

3Prosinec 2018

Podruhé v právě probíhajícím volebním období zasedli k hlasovacímu zařízení zastupitelé města Havířova v pondělí 3. prosince. Společně projednali a odsouhlasili např. pořízení nového informačního systému Městské policie, harmonogram celoměstských akcí nebo podobu vyhlášky o komunálních odpadech.

Městská policie Havířov bude mít nový informační systém

Zastupitelé Městské policii Havířov odsouhlasili pořízení nového informačního systému - on-line aplikace k vytváření a správě událostí a přestupků. Systém pořídí havířovská policie ve dvou fázích. V letošním roce zakoupí v první fázi základní modul za zhruba 600 tisíc korun, který bude sloužit k zadávání událostí a přestupků s on-line vstupy do registrů a databází. Ve druhé fázi pak v příštím roce dokoupí rozšíření tohoto modulu pro práci v terénu a další agendy za zhruba 500 tisíc korun.

Současný informační systém Městská policie využívala od roku 2000. Letos ukončil dodavatel informačních technologií podporu tohoto původního systému.

V novém informačním systému bude městská policie moci zadávat a ověřovat data přímo on-line z terénu. Systém bude umožňovat on-line ztotožnění osoby vůči základním registrům, napojení na databázi odcizených vozidel, napojení na databázi osob v pátrání a napojení na centrální registr vozidel nebo centrální registr přestupků.

Harmonogram celoměstských akcí v roce 2019

K nejvýznamnějším schváleným akcím pořádaným či spolupořádaným Městským kulturním střediskem Havířov patří Novoroční koncert, Reprezentační ples statutárního města Havířova, Velikonoční městečko, MISS Reneta, celostátní přehlídka divadelních představení pro děti MINITEATRO Jiřího Tibitanzla, Májové slavnosti, Havířovské slavnosti, Mezinárodní festival varhanní hudby VOX ORGANI nebo Vánoční městečko.

Odbor školství a kultury bude i nadále spolupracovat s Městským kulturním střediskem Havířov na organizačním zajištění celoměstských akcí spojených s udělováním ocenění občanům za jejich zásluhy ve vymezených oblastech společenského života, Cen města Havířova a dále při oceňování dárců krve.

Schváleny byly také programy odboru školství a kultury zaměřené na spolupráci s mateřskými a základními školami i neziskovými organizacemi - Den Země, 4. utkání ALL STARS HLZŠ, Evropský týden mobility, Evropský den bez aut nebo soutěž o nejkrásnější vánoční ozdobu.

K příležitosti 30. výročí Sametové revoluce uspořádá Městské kulturní středisko v listopadu 2019 v Kině Centrum výstavu dobových fotografií a přehlídku filmů. Program Havířovští plánují také k připomenutí 50. výročí upálení Jana Palacha. Jeho památku si Havířované připomenou při promítání filmu Jan Palach v den výročí jeho upálení 16. ledna 2019.

Výše i způsob úhrady poplatku za komunální odpad se nemění

Zastupitelstvo města vydalo Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 
Havířované budou nadále platit 552 Kč za osobu s výjimkou dětí do 3 let. Rozdíl mezi skutečnými náklady na fungování odpadového hospodářství ve městě a poplatkem, který město vybere do své kasy, doplatí Havířov ze svého rozpočtu.
 

Tisk Poslat e-mailem