V Havířově byly rozmístěny šedé kontejnery pro sběr kovových obalů

20Červenec 2020

V Havířově bylo rozmístěno 70 ks šedých kontejnerů typu „zvon“ pro sběr kovových obalů. Radnice tak vyhověla občanům a také požadavkům zákona na maximální separaci komunálního odpadu.

Nové nádoby byly rozmístěny na kontejnerových stanovištích tak, aby bylo pokryto území celého města. Do kontejnerů na kovy je možné ukládat především kovové obaly od nápojů, potravin a také další drobný kovový odpad z domácností. „Nepatří zde ale znečištěné plechovky od barev nebo jiných nebezpečných látek včetně baterií a dalšího elektroodpadu,“ vysvětlila vedoucí odboru komunálních služeb Iveta Grzonková.

I nadále mají občané možnost kovové obaly z domácností bezplatně odkládat také do sběrných dvorů v Havířově.

Mapu rozmístěný nádob pro sběr kovových obalů naleznete v příloze.

Tisk Poslat e-mailem