V Havířově byl odvolán 2. povodňový stupeň, lidé by se nadále měli vyvarovat pohybu v blízkosti vodních toků

15Říjen 2020

Na území statutárního města Havířova byl ve čtvrtek 15. října 2020 v 8 hodin odvolán 2. stupeň povodňové aktivity - povodňová pohotovost na vodních tocích Lučina a Sušanka.

Povodňová komise upozorňuje občany města Havířova nadále na zvýšený odtok vody v korytech vodních toků a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Občané by se měli vyvarovat pohybu v bezprostředním okolí vodních toků, nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů.

Tisk Poslat e-mailem