V Havířově budou od června kontejnery pro sběr kovových obalů

14Květen 2020

Na začátku června bude v Havířově nově rozmístěno 70 ks šedých kontejnerů typu „zvon“ pro sběr kovových obalů. Radnice tak vyhoví občanům a také požadavkům zákona na maximální separaci komunálního odpadu.

Nové nádoby budou rozmístěny na kontejnerových stanovištích tak, aby bylo pokryto území celého města. Do kontejnerů na kovy bude možné ukládat především kovové obaly od nápojů, potravin a také další drobný kovový odpad z domácností. „Nepatří tam znečištěné plechovky od barev nebo jiných nebezpečných látek včetně baterií a dalšího elektroodpadu,“ vysvětlila vedoucí odboru komunálních služeb Iveta Grzonková. I nadále mají občané možnost kovové obaly z domácností bezplatně odkládat také do sběrných dvorů v Havířově.

Do sběrných dvorů je možné odevzdat také staré pneumatiky, a to až 8 kusů za rok. „Použité pneumatiky mohou být dále zpracovávány, například rozdrcením na menší části, které mohou být využity k výrobě dětských hřišť, sportovišť a tlumících podložek, a tím neskončí jako nepotřebný odpad na skládkách bez dalšího využití,“ uvedla Iveta Grzonková. Pneumatiky lze odevzdat také v rámci zpětného odběru bezplatně v místě jejich prodeje, pneuservisu a autoservisu.

 

 

Tisk Poslat e-mailem