V Havířově bude v říjnu probíhat speciální celoplošná deratizace proti potkanům

22Září 2023

Od 1. do 31. října 2023 je na území statutárního města Havířova obecně závaznou vyhláškou nařízena celoplošná speciální ochranná deratizace z důvodu zvýšeného výskytu potkanů. Do této deratizace by se měli povinně zapojit všichni vlastníci nemovitostí ve městě.

Odbor komunálních služeb zajistí deratizaci ploch veřejných prostranství v majetku města. „V průběhu celého roku jsme zajišťovali běžnou deratizaci a v tom budeme i nadále pokračovat. V rámci speciální ochranné deratizace bude odbornou firmou provedena kontrola a následná deratizace ploch veřejných prostranství především kolem kontejnerových stanovišť a také tam, kde jsme se už v minulosti opakovaně setkali s výskytem potkanů.“ uvedla vedoucí odboru Iveta Grzonková.

Odbor komunálních služeb

Tisk Poslat e-mailem