V Havířově bude v říjnu a listopadu probíhat speciální celoplošná deratizace proti potkanům

5Říjen 2022

Další speciální celoplošná ochranná deratizace na území statutárního města Havířova začíná 20. října a potrvá do 20. listopadu 2022. Do deratizace by se měli zapojit také všichni vlastnící nemovitostí ve městě. Jde o povinnost danou platnou obecně závaznou vyhláškou.

Odbor komunálních služeb provede deratizaci ploch veřejných prostranství v majetku statutárního města Havířova. Kontrola a následná deratizace bude odbornou firmou provedena především kolem kontejnerových stanovišť a také tam, kde jsme se v minulosti opakovaně setkali s výskytem potkanů, které jsme likvidovali loni a letos celoročně v rámci běžné deratizace zejména na základě podnětů občanů“ uvedla vedoucí odboru komunálních služeb Iveta Grzonková.

Cílem nařízené deratizace je, aby všichni provozovatelé a vlastníci jak inženýrských sítí, tak i bytových domů a provozoven k podnikání nejen v majetku města, ve stejném období prověřili výskyt potkanů a provedli deratizační opatření, aby se co nejúčinněji snížili početní stavy potkanů na území města. Odbor komunálních služeb pak může vlastníky i provozovatele vyzvat k tomu, aby doložili, že požadovanou kontrolu a případnou deratizaci hladovců v daných termínech skutečně provedli.

Deratizace na veřejných prostranstvích je prováděna tak, aby k položeným návnadám neměla přístup jiná zvířata. „Přesto žádáme vlastníky zejména psů a koček, aby v době nařízené deratizace při procházkách mimo svá obydlí, dbali z preventivních důvodů zvýšené opatrnosti a měli svá zvířata pod dohledem,“ doplnila Iveta Grzonková.

Další speciální ochranná deratizace je nařízena v průběhu měsíců dubna a října roku 2023.

Tisk Poslat e-mailem