V. etapa odkanalizování města 2018

1Červen 2018

Obyvatelé ulic Fryštátská, Budovatelů, Lísková, Lesácká, Hornosušská, Malá a Veveří v Havířově-Prostřední Suché se budou moci napojit na veřejnou splaškovou kanalizaci. V průběhu letošního roku zde město nechá vystavět 1375 metrů gravitační splaškové stoky, dvě čerpací stanice a dva výtlaky splaškových vod v celkové délce 517 metrů.

Na veřejnou kanalizaci se tak bude moci napojit 68 rodinných domků a objekt Stavebního bytového družstva Havířov na ulici Hornosušská. Již od dubna 2018 probíhá příprava stavby. Samotné výkopové práce začaly koncem května a potrvají zhruba do konce roku. Majitelé domků by se tak mohli začít na kanalizaci napojovat v příštím roce. Na výstavbu neveřejně části kanalizační přípojky poskytne město místním bezúročnou půjčku.

Hlavním přínosem nové kanalizace bude snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod. Na odkanalizování Fryštátské ulice se městu podařilo získat evropskou dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí, která pokryje 85 procent z celkových uznatelných nákladů daných projektem. 

V rámci výstavby nové kanalizace plánuje Havířov také obnovit komunikaci na Lískové ulici. Finanční náklady na celý projekt odkanalizování této části města dosahují téměř 35 milionů korun.

Dopravní omezení

Tisk Poslat e-mailem