V dubnu začal svoz bioodpadu! Připomeňme si, co do hnědých nádob patří

21Květen 2020

V měsíci dubnu začal svoz bioodpadu od rodinných domků, který potrvá až do listopadu. Sváží se pravidelně jednou týdně. Upozorňujeme, že tento týdenní interval může být v letních měsících kvůli počasí měněn.  

Od každého rodinného domku je svážena jedna hnědá popelnice o objemu 240 l. V případě, že občanům tento objem nestačí, je možno si u svozové společnosti objednat za poplatek další nádoby na odvoz této komodity. Bioodpad o větším objemu, například větve, tráva a shrabané listí, lze celoročně odvážet také do areálů sběrných dvorů.

 

Připomeňme si, co do BIO popelnic patří a co ne:
 

ANO

Odpad rostlinného původu. Kromě trávy, listí a menších větví také další biologicky rozložitelný odpad, například slupky ze syrového ovoce a zeleniny, zelené natě, listy pokojových rostlin či skořápky ořechů, vajec, čajové sáčky, kávové sedliny a piliny, kůra, třísky.

 

NE

Zbytky tepelně upravovaných či mastných pokrmů, biologicky rozložitelný materiál živočišného původu, tedy odpady, jejichž přítomnost v BIO popelnici by znemožnila další zpracování a využití svezeného zeleného odpadu.

 

Tisk Poslat e-mailem