V březnu bude pokračovat oprava ulice Frýdecké v Havířově

22Únor 2024

Nepříznivé klimatické podmínky zapříčinily, že oproti předpokladům Správa silnic Moravskoslezského kraje nemohla opravit celou ulici Frýdeckou (III/4735) v úseku od křižovatky s ulicí U Lipek po křižovatku se silnicí I/11. Došlo pouze k odfrézování živice a provádění místní sanace od křižovatky s ulicí U Lipek po ZŠ Frýdecká, včetně křižovatky s ulicí Selská.

Nyní, se zlepšením klimatických podmínek, začíná pokračování stavebních prací. Od začátku března začnou silničáři provádět lokání opravy podloží a uličních vpustí na celém úseku komunikace, tedy i na úseku od ZŠ Frýdecká po křižovatku se silnicí I/11. Větší stavební ruch a omezení dopravy začne ve středu 27. března 2024. Je nutno se připravit na úplnou uzavírku od křížení ulic Frýdecká a U Lipek, až po křížení ulice Frýdecká s jednosměrnou komunikací k čerpací stanici EuroOil. Tato úplná uzavírka bude mít výjimku pro průjezd stavebních vozidel, vozidel integrovaného záchranného systému, autobusů a vozidel přepravujících děti do školy, a to do 8 hodin a následně od 12 do 13 hodin. Toto omezení bude zavedeno z důvodu provádění sanačních prací v daném úseku. Ulice U Lipek a Selská zůstanou průjezdné.

V období od 28. března do neděle 31. března 2024 pak proběhne kompletní uzavírka silnice III/4735 z důvodu pokládky živičné vrstvy.  Uzavírka začne od křížení ulic U Lipek a Frýdecká a bude pokračovat až po křížení ulice Frýdecká se silnicí I/11. Celková délka uzavírky činí asi 1 a půl kilometru. V průběhu této uzavírky bude jednosměrná komunikace u čerpací stanice EuroOil uzavřena a pomocí přechodného dopravního značení bude tato ulice přeorganizována do obousměrného provozu.

K dispozici bude objízdná trasa vedoucí po silnici I/11, silnici III/01140 a III/4735 v obou směrech.

Tisk Poslat e-mailem