Upozornění o prováděných postřicích Sady Životice

28Červen 2019

Sady Životice spol. s r.o. oznamují, že budou ve dnech od 2.7.2019 - 5.7.2019 /cca 57 ha na 4 etapy/, v závislosti od průběhu počasí, provádět po ukončení denního letu včel ošetření jabloní přípravkem Pirimor 50WG. /aplikační dávka 0,5 kg/ha/

Aplikace bude provedena postupně na všech  DPB v majetku Sady Životice spol. s r.o.
tj: DPB   6901/7, 6902, 6903, 6904/1, 6906/1, 7901, 7902, 7903/1, 7904/1, 7905, 7907/1, 7909/1

Postřik bude provádět traktor ve večerních hodinách a může být během noci slyšet hluk traktoru. Během dne nelze postřik provádět, neboť létají včely a je moc teplo.   

Ing. Dulava Jiří, ředitel Sady Životice

Tisk Poslat e-mailem