Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

13Říjen 2023

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. vyzývá vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jakožto provozovatele distribuční soustavy.

Odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů se provádí v období vegetačního klidu. Pokud vlastník či uživatel pozemku neodstraní stromoví a jiné porosty do 15. listopadu 2023 ani po předchozím upozornění a stanovení rozsahu, má provozovatel distribuční soustavy právo ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu na porostech ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy.

Potřebné informace najdete na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz/orezy, také v příloze článku a ve videonávodu k bezpečnému provedení ořezu stromoví.

Tisk Poslat e-mailem