Uplynulé volební období vedení města shrnulo do přehledného sumáře

19Září 2022

Vedení města Havířova ve spolupráci se všemi odbory magistrátu a Městskou policií Havířov vytvořilo dokument, který jednoduše a přehledně informuje o práci vedení a činnosti magistrátu ve volebním období 2018 až 2022. Zastupitelům i občanům zpráva nabízí informace v jediném dokumentu, jak o fungování běžné agendy Magistrátu města Havířova, tak o realizovaných investicích a projektech za poslední čtyři roky.

Dokument považuje za mimořádně užitečný i primátor Havířova Josef Bělica: „Veřejnost a zastupitelé mají na jednom místě pěkně přehledně k dispozici informace o příjmech a výdajích města za uplynulé volební období, o investičních akcích města, odpadovém hospodářství, fungování Městské policie Havířov, přehledu čerpání dotací, realizovaných projektech všech odborů magistrátu, ale třeba také o tom, jak se mění počet zaměstnanců magistrátu, kolik bylo řešeno dopravních přestupků, uloženo pokut, uzavřeno manželství, nebo kolik se narodilo u nás dětí. Občané si díky tomuto sumáři mohou představit, co všechno a v jakém rozsahu pracovníci magistrátu denně vykonávají, a pro zastupitele může být tento dokument dobrým vodítkem a motivací pro výkon jejich funkce.

Závěrečná zpráva za volební období 2018-2022 je k dispozici v příloze pod článkem.

Tisk Poslat e-mailem