Únorové Zastupitelstvo města Havířova schválilo mimo jiné i rozdělení 51 milionů v prvním kole dotací

1Březen 2023

Z rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2023 se rozdělovaly dotace a dary v celkové výši něco málo přes 51 milionů korun. Více než 8 milionů korun poputuje na fungování různých sociálních zařízení, jako jsou například domovy pro seniory, azylové domy nebo krizová centra. V oblasti kulturní se dotacemi v hodnotě 3 milionů korun podpoří významné kulturní akce a spolky, jako je třeba Kroužek krojovaných horníků dolu František, Folklorní soubor VONIČKA z Havířova nebo Miss Reneta 2023. Přes 3 a půl milionu korun obdržela Nemocnice Havířov na rekonstrukci chodníku a parkoviště, půl milionu Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje na tréninkové hřiště a přes 33 milionů náleží havířovskému sportu, kdy město jako každoročně podpoří sportovní kluby na území Havířova.

Šlo o první kolo poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova. Další žádosti o dotace jsou přijímány do konce března 2023. Všechny informace jsou k dispozici na městských webových stránkách pod odborem školství a kultury.

Na pondělním únorovém jednání byla též schválena Koncepce kultury města Havířova 2022-2030. Cílem tohoto moderního strategického dokumentu je zaznamenat současný stav kulturní sféry v Havířově a určit s ohledem na finanční možnosti města další směr vývoje v této oblasti. Koncepce se zabývá kulturou jako významným faktorem života občanské společnosti v konkrétních podmínkách města Havířova. Specifikuje strategické cíle v oblasti kultury, způsoby a cesty k jejich dosažení, včetně potřebného personálního zajištění. Z různých analýz nové koncepce kultury například vyplývá, že nejoblíbenějšími akcemi města jsou Havířovské slavnosti a Vánoční městečko. Cílem dokumentu, který bude již brzy k přečtení na webových stránkách města v sekci Rozvojové dokumenty, je, aby Havířov zůstal moderním městem žijícím kulturou, která je dostupná pro všechny generace.

Schválen byl i další strategický dokument, Plán udržitelné městské mobility statutárního města Havířova – SUMP, který se snaží najít odpověď na to, jak skloubit zájmy obyvatel města Havířova s bezpečností, parkováním, řešením nákladní dopravy, tvorby veřejného prostoru s preferencí veřejné dopravy, chůze a jízdy na kole. Dle potřeb a možností je dokument zpracováván jednotlivými městy nad přibližně 40 tisíc obyvatel. Projekt je vypracován na období 2021-2027.

Za rokem 2022 se výroční zprávou o stavu veřejného pořádku a bezpečnosti na území města společně se zastupiteli ohlédli havířovští hasiči, Městská policie Havířov a Policie ČR. Z výroční zprávy mimo jiné vyplývá, že v roce 2022 došlo k mírnému zvýšení páchání trestné činnosti v porovnání s rokem 2021. Tendence poklesu trestných činů za poslední 3 roky od roku 2020 na území města Havířova tedy byla loni přerušena, rovněž tak je to se stavem objasněnosti, který se od roku 2020 zvyšoval, nyní však za rok 2022 dochází k jeho poklesu. Nicméně stav vnitřní bezpečnosti se dá za rok 2022 na teritoriu města Havířova zhodnotit jako uspokojivý.

Další zasedání Zastupitelstva města Havířova se uskuteční 17. dubna 2023.

Tisk Poslat e-mailem