Trenéři do škol budou mít za úkol rozhýbat havířovské děti

15Říjen 2020

Od druhého pololetí školního roku 2020/2021 si havířovští školáci pod vedením profesionálních sportovních trenérů užijí hodiny tělocviku jinak než jsou zvyklí. Podstatou projektu Trenéři do škol, do kterého se Havířov zapojuje je, že na jednu hodinu tělocviku ze dvou povinných, budou chodit profesionální trenéři klubů a budou děti učit sportovat. Do projektu se zatím přihlásilo 32 tříd z 15 základních havířovských škol.

Trenéři budou dětem na školách ukazovat základy různých disciplín, a především pomáhat pedagogům probudit v dětech touhu se hýbat a rozvíjet jejich všestrannost. Před začátkem projektu projdou trenéři vstupním školením, které bude zaměřeno na oblast pedagogiky, vývojové psychologie a zdravovědy. „Do projektu Trenéři do škol se přihlásilo 15 sportovních klubů, k dispozici budeme mít 30 trenérů, dva z každého klubu. Proškolení trenéři budou od druhého pololetí docházet za malými dětmi do všech základních škol. Radnici, která bude projekt finančně podporovat, zájem škol i sportovních klubů velice těší,“ uvedla náměstkyně pro školství a kulturu Jana Feberová.

Když se o projektu dozvěděla Ivana Hlubinková Kožmínová, vedoucí klubu Maniak Aerobik Havířov, neváhala a zapojila se. „Co se týče mě, tak náš klub určitě do toho půjde, protože tam nejde o to vychovávat vrcholové sportovce, ale naučit děti milovat ten pohyb. Ty děti teď neumí vylézt po žebříku, neumí spadnout, neumí se dotýkat tak nějak normálně. Takže já myslím, že je to úžasný nápad.“

Pilotní provoz projektu Trenéři do škol pro děti 1. tříd by měl v Havířově začít od února 2021. Do projektu je přihlášeno 15 základních škol a 32 tříd. Město chce na tento projekt přispět částkou 550 tisíc korun. Návrh na financování projektu bude součástí rozpočtu na rok 2021, o kterém rozhodne Zastupitelstvo města Havířova v prosinci letošního roku.

--

České děti a sport

Sestupnou tendenci v pohybových dovednostech dětí v posledních deseti letech pozorují podle zprávy České školní inspekce z roku 2016 tři čtvrtiny učitelů. Podle dalších průzkumů jen zhruba třetina dětí zvládá to, co by měla – tedy asi 60 minut středně intenzivní zátěže. A jen zhruba čtvrtina dětí se pohybu věnuje jako neorganizované aktivitě.

Tisk Poslat e-mailem