Startuje rekonstrukce přednádraží, vyžádá si dopravní omezení v okolí stavby

29Leden 2020

Ve středu 5. února 2020 odstartuje v Havířově rekonstrukce přednádražního prostoru. Město oficiálně předá stavbu zhotoviteli, stavební společnosti OHL ŽS a.s. Brno. Stavba, která potrvá rok, si vyžádá v okolí staveniště změny v dopravě.

Území staveniště bude ohraničeno křižovatkou u bytového věžového domu a bude probíhat celým územím od hranice kolejiště železniční stanice Havířov, přes ulici Železničářů až po zelenou plochu přiléhající k velkému kruhovému objezdu. Staveniště bude končit před malým kruhovým objezdem u podjezdu pod železniční tratí.

V souvislosti se zahájením stavby dojde už v pondělí 3. února v této lokalitě k výrazným změnám osobní, autobusové i pěší dopravy. „V souvislosti se zahájením stavby chceme upozornit občany, aby v zájmu vlastního bezpečí respektovali zákaz vstupu a vjezdu do prostoru staveniště, dodržovali vyznačené trasy pro pěší, a aby k příchodu k nádražní hale využívali koridor, který k tomu bude vyhrazený,“ uvedl k dopravním omezením náměstek pro investice a chytré město Bohuslav Niemiec.

 

Přehled dopravních omezení a změn během rekonstrukce přednádražního prostoru:

  • Do prostoru staveniště bude zakázán vjezd motorových vozidel - MIMO vozidel stavby, Integrovaného záchranného systému a autobusové dopravy. Průjezd uvedených vozidel bude povolen pouze jednosměrně, a to směrem od věžového domu k malému kruhovému objezdu u podjezdu pod železniční tratí.
  • Parkování osobních vozidel bude umožněno na parkovišti za bytovým věžovým domem a na parkovišti u nákupního centra TESCO.
  • Dojde k přesunu autobusových zastávek MHD i příměstské dopravy, které budou nově soustředěny poblíž malého kruhového objezdu a všechny autobusy budou zastavovat na dvou provizorních autobusových stanovištích. Je pravděpodobné, že bude docházet k posunům v odjezdu autobusových linek oproti jízdním řádům, proto doporučujeme cestujícím zahrnout do svého časového plánu rezervu pro případ zpoždění autobusů.
  • Pro bezpečný přestup cestujících z autobusů do odbavovací haly vlakového nádraží a opačně bude vytvořen ohrazený koridor vedoucí příčně přes ul. Železničářů. Tento koridor bude v průběhu roku 2020 přesunut v závislosti na dokončení nové výpravní haly a o změnách budou cestující včas informováni.
  • Pro přístup pěších k zastávkám autobusů a ke koridoru vedoucímu do odbavovací haly vlakového nádraží bude určen pouze vstup u malého kruhového objezdu, přístupová trasa bude značena směrovými tabulkami.
  • Pro bezpečný pohyb občanů nevyužívajících autobusovou či vlakovou dopravu a procházejících pěšky směrem od malého kruhového objezdu směrem k věžovému domu a opačně bude vytvořena zpevněná komunikace vedoucí kolem staveniště přes zelenou plochu přiléhající k velkému kruhovému objezdu. Přístupová trasa bude značena směrovými tabulkami.

 

V příloze naleznete schéma úpravy provozu vozidel a pohybu chodců v okolí přednádražního prostoru během jeho probíhající rekonstrukce.

Tisk Poslat e-mailem