Spolupráce s celním úřadem při vymáhání pokut se Havířovu začíná vyplácet

23Listopad 2023

Pravidla, a to nejen na našich silnicích, by měla platit pro každého, ať už jde o občana České republiky či cizince. Nemálo cizích státních příslušníků překračovalo při průjezdu Havířovem povolenou rychlost. Při vymáhání neuhrazených pokut má město možnosti velice omezené. Vše se změnilo 1. července 2023 spoluprací s Celním úřadem pro hlavní město Prahu.

Město Havířov se začátkem letošních prázdnin připojilo k 138 městům a obcím, pro které Celní úřad pro hlavní město Prahu vymáhá neuhrazené pokuty. Celníci společně s policií mají účinné páky, jak se k neuhrazeným pokutám dostat, získané dlužné částky se pak dělí mezi celní úřad a dané město.

Princip je jednoduchý“, vysvětluje náměstek pro ekonomiku a správu majetku Ondřej Baránek, „cizinec se v našem městě dopustí například dopravního přestupku, my mu jako město pošleme pokutu a vyzveme ho k zaplacení. To je tak vše, co jsme s tím doposud mohli dělat. Díky spolupráci s celním úřadem a také policií se vše změnilo. My celníkům pošleme všechny potřebné informace o řidiči dlužníkovi, celník ho může následně kdekoliv v rámci republiky zastavit, a po řidiči či provozovateli vozidla žádat okamžitou úhradu nedoplatku. Pokud odmítne na místě nedoplatek uhradit, může se taky stát, že nebude moci v jízdě pokračovat.

Celník je totiž oprávněn zabránit vozidlu v další jízdě přiložením technického prostředku, kterému se lidově říká botička, anebo odebráním registrační značky vozidla. Je to jednoduchý a účinný nástroj, jak se dostat k neuhrazeným pokutám u zahraničních osob i notorických neplatičů z tuzemska.

Celkem bylo Magistrátem města Havířova Celní správě ČR předáno 1 137 případů nezaplacených pokut cizích státních příslušníků v částce 3 a půl milionu korun. Za pouhých 5 měsíců se celníkům povedlo vymoci 640 tisíc korun, z této částky podle zákona putovalo 30 procent celnímu úřadu a 70 procent městu. Rázem je tedy rozpočet města Havířova bohatší o 450 tisíc korun. To jsou za necelého půl roku spolupráce skvělé výsledky, a tak jsme od 1. listopadu 2023 rozšířili spolupráci s celním úřadem o případy českých občanů, které nelze postihnout daňovou exekucí z naší vlastní činnosti,“ sdělila vedoucí oddělení správy poplatků Hana Bauerová.

Samotné vymáhání je velmi příznivé i pro dlužníka, neboť je po něm vyžadováno uhrazení toliko částky vyměřené na pokutě příslušným městským úřadem, bez jakýchkoliv dalších nákladů řízení s výjimkou případů, kde je provedena exekuce, tam jsou náklady zabavení ve výši 2 procent stanoveny zákonem. 

Tisk Poslat e-mailem