Splašková kanalizace na ul. Fryštátská a okolí je již zkolaudována, vlastníci nemovitostí se mohou napojit

27Červen 2019

Oznamujeme vlastníkům v dané lokalitě, že splašková kanalizace byla v polovině června 2019 zkolaudována a tudíž je možnost zahájit výstavbu jednotlivých přípojek a napojování nemovitostí.

Vlastníci nemovitostí se „Smlouvou o výstavbě a financování“ zavázali, že stavbu soukromé části kanalizační přípojky dokončí a napojí se na kanalizační řad do 12 měsíců ode dne, kdy bude vydán kolaudační souhlas pro příslušnou část kanalizačního řadu.
Město zahájilo předávání Vlastníkům nemovitostí v dotčené lokalitě územní souhlasy pro výstavbu soukromé části kanalizační přípojky, včetně kopie projektové dokumentace a to bezplatně.
Na základě žádosti Město poskytne Vlastníkovi bezúročnou peněžitou zápůjčku na stavbu soukromé části kanalizační přípojky až do výše 100% nákladů dle zpracované projektové dokumentace, po odečtení nákladů na výkopové práce.
 

Tisk Poslat e-mailem