Skoro 200 tisíc kusů korespondence vyřídil v loňském roce havířovský magistrát

29Březen 2023

Celkem 12 odborů má Magistrát města Havířova, a když k tomu připočteme i korespondenci Městské policie Havířov, sekretariátu tajemníka a primátora, dostaneme se na číslo 196 194. Jde o počet korespondence – ať už v elektronické či papírové formě – vypravené z radnice směrem k občanům v roce 2022. Je to výrazně víc než v letech minulých.

Nejvíce korespondence putovalo k občanům podle statistik z odboru správního, v těsném závěsu je pak odbor organizační. Komunikace mezi občany a havířovským magistrátem je rok od roku intenzivnější. Přibývá jak korespondence přijaté, tak vypravené. Například v roce 2020 bylo z radnice vypraveno 74 280 zásilek, v roce 2021 133 645 a loni již 196 194.

Z dotazníkového šetření, které bylo prováděno v rámci rozvojového dokumentu Komunikační strategie statutárního města Havířova pro období 2022-2028, vyplývá, že stále nejčastější formou vyřizování záležitostí na odborech Magistrátu města Havířova zůstává osobní setkání občanů s úředníky, a to až v 60 procentech případů. Následuje komunikace telefonická a e-mailová. V rámci tohoto šetření byla například zkoumána i spokojenost občanů s odborností a přístupem úředníků k nim. Oceňována byla ze strany občanů hlavně ochota, vstřícnost a snaha pomoci. Právě kvůli kontinuální zpětné vazbě od občanů a návštěvníků nechala radnice v rámci budovy instalovat osm portálů spokojenosti, které občané už několik měsíců využívají k hodnocení práce a služeb Magistrátu města Havířova.

Tisk Poslat e-mailem