Skončila Tříkrálová sbírka, v Havířově se vybralo 119 tisíc korun

19Leden 2023

V těchto dnech začala Charita Český Těšín, pod kterou spadá i město Havířov, s počítáním darů v rámci Tříkrálové sbírky. Ve středu 18. ledna dopoledne se na Magistrátě města Havířova rozpečetily pokladničky a počítaly se finanční dary. A lidé byli štědří, jen v Havířově se vybralo 119 tisíc korun.

Letos na Karvinsku chodilo přes 600 koledníků, tedy 227 tříčlenných skupinek se stejným počtem pokladniček. Sbírku každým rokem pořádá Charita Český Těšín a Havířov byl jedním z prvních měst, kde se rozpečetily pokladničky a pečlivě spočítaly všechny peníze. Tradičně se do koledování zapojili i skauti, letos i devět skupinek skautů z havířovského střediska.

A lidé byli letos opravdu štědří. Zatímco loni se v Havířově vybralo přes 89 tisíc korun pro potřeby charity, letos ve dvaceti pokladničkách bylo téměř 119 tisíc korun.

„V letošním roce výnos z Tříkrálové sbírky použijeme na nákup nových elektrokol pro terénní služby Charity Český Těšín. Dále zakoupíme nový výtah pro Charitní dům pro seniory v Hnojníku, a také dofinancujeme přepravní službu charitní taxík,“ upřesnila využití vybraných finančních darů Alina Humel z Charity Český Těšín.

Všechny pokladničky by charita chtěla mít spočítány do konce měsíce.

Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou sbírkovou akcí v České republice. Do její organizace a průběhu koledování se každoročně zapojí více než 70 tisíc dobrovolníků, kteří do kasiček vyberou desítky milionů korun.

Tisk Poslat e-mailem