Selhal jste, píše v otevřeném dopise ministrovi vnitra šest primátorů a starostů ze severu Moravy

6Duben 2023

Primátoři Havířova Josef Bělica, Karviné Jan Wolf, Opavy Tomáš Navrátil, starosta Bohumína Petr Vícha a starostky Orlové Lenka Brzyszkowská a Rychvaldu Dagmar Pížová vyjadřují v otevřeném dopise ministrovi vnitra Vítu Rakušanovi nespokojenost při postupu rušení poboček České pošty. Poukazují na řadu manažerských selhání, neznalost místních specifik při rozhodování a nulovou vůli komunikovat. Své námitky vyjádřili společně v otevřeném dopise, který byl 6. dubna 2023 odeslán na Ministerstvo vnitra České republiky v tomto znění:

Pane ministře Rakušane,

jako předseda hnutí Starostové jste hodil starosty přes palubu. O zrušení poboček České pošty jste rozhodl o nás bez nás. Nikdo z ministerstva vnitra s námi záležitost nekomunikoval a nekonzultoval. Jak mohli úředníci v Praze relevantně rozhodnout o uzavření té či oné pošty, když neznají místní specifika? A ekonomické ukazatele opravdu nemohou být vždy dogma.

Já bych možná i pochopil, že nějaká razantní ekonomická opatření musí přijít. Že Česká pošta je přebujelý státní moloch, který je třeba zeštíhlit. Ale po řadě manažerských selhání zájmových skupin kolem vaší osoby to nakonec odskáčí obyčejní lidé - klienti pošty a její zaměstnanci.

Pane ministře, víte vůbec to, že v některých městech zavíráte bezbariérové pobočky a necháváte pouze ty pro hendikepované nedostupné? Jako například v Opavě nebo Šumperku.

Proč jsme nebyli jako starostové a primátoři o zrušení pošt v našich městech informováni? Proč jsme se to dozvěděli až z novin? Proč jsme nemohli k plánovaným zavíráním dát svá stanoviska a upozornit na případné problémy s ukončením dostupnosti poštovních služeb v té či oné lokalitě?

Vždyť jsme to my, starostové a primátoři, kdo teď musí občanům vysvětlovat unáhlená, nelogická a špatná rozhodnutí managementu České pošty pod vaším vedením.

Pane Rakušane, jako ministr vnitra jste selhal.

Tisk Poslat e-mailem