Se změnou zákona dochází ke změně přistavování velkoobjemových kontejnerů

6Duben 2021

Od letošního roku dochází ke změně zákona o odpadech, a s tím souvisí i některé změny v organizování sběru odpadů ve městě. Tento rok proto bude přechodným obdobím mezi pravidelným přistavováním a definitivním ukončením rozmisťování velkoobjemových kontejnerů v ulicích. Omezený počet přece jen přistaven bude. Ve spolupráci s předsedy občanských komisí okrajových částí města vzdálenějších od sběrných dvorů jako jsou: Prostřední Suchá, Dolní Suchá, Dolní Datyně nebo Životice, budou vybrána místa, kde se kontejnery přistaví například pro jarní a podzimní úklid.

Bohužel už nebudou pravidelně přistavovány velkoobjemové kontejnery na veřejná prostranství dle předem zveřejněného harmonogramu,“ uvádí náměstek pro investice a chytré město Bohuslav Niemiec a dále vysvětluje: „Tento sběr je nesystémový a v dnešní době ani nesplňuje kritéria pro efektivní využití objemného odpadu.“

Nasbíraný odpad je totiž ukládán na skládku a je zcela vyloučeno jeho třídění a následné využívání. Například materiály jako dřevo, kovy nebo textil by se daly zpracovat energeticky nebo materiálově. Zároveň je vyloučeno oddělení využitelných složek komunálního odpadu jako je papír, plast nebo sklo.

Velkým problémem je také nemožnost kontroly odpadu, který mnohdy neodpovídá objemnému odpadu a běžně je zde odkládána stavební suť, nebezpečný odpad, výrobky s ukončenou životností jako elektro, pneumatiky a podobně. V neposlední řadě, přistavené kontejnery zneužívají právnické subjekty, které nejsou zapojeny do systému města a dochází tak k neúčelnému vynakládání veřejných prostředků,“ dodala k problematice vedoucí odboru komunálních služeb Iveta Grzonková.

Chtěl bych spoluobčany požádat, aby objemné věci, které už doma nechtějí, nedávali ke kontejnerovým stanovištím, kam nepatří, ale odvezli je na sběrné dvory na ulici Jarošova 1219/11a, Havířov-Šumbark nebo na ulici Karvinská 247/63, Havířov-Město. Sběrné dvory jsou k dispozici bezplatně, a to po celých 7 dní v týdnu,“ uvedl závěrem náměstek pro investice a chytré město Bohuslav Niemiec.

  • Ilustrační foto
    Ilustrační foto
Tisk Poslat e-mailem