Sdružení pro přeložku probíralo na své pravidelné schůzi obchvat Havířova

27Duben 2022

Na pravidelné členské schůzi Sdružení pro přeložku a výstavbu komunikace I/11 v úseku Havířov – Třanovice se mimo jiné probíral například rozpočet, ale také záměr výstavby obchvatu Havířov-Třanovice. Stavět by se mohlo začít nejdříve v roce 2028.

Silnice, která by měla obejít centrum Havířova a vyvézt z něj tranzitní dopravu od odbočky na Šumbark až po Životice, měří zhruba 10 kilometrů. Dalších asi devět kilometrů zbývá do Třanovic, kde by se silnice napojovala na dálnici D48.

Tento projekt je rozdělen do dvou etap. Na první etapě panuje shoda napříč všemi členy sdružení. Druhá etapa byla také dnes diskutována. Z řad členů padaly návrhy o možnosti prověření alternativní trasy přes Horní Suchou, Stonavu a směrem dále k silnici číslo I/67. Sdružení se usneslo, že by bylo dobré prověřit možnosti, jestli je toto řešení dopravně, ekonomicky a technicky výhodné. Padla také informace, že dokumentace EIA, tedy vyhodnocení vlivu na životní prostředí, bude předkládána v listopadu tohoto roku na Krajský úřad Moravskoslezského kraje,“ vysvětluje náměstek pro investice a chytré město Bohuslav Niemiec.

Podle projektu stavby začíná silnice u vjezdu do Havířova, při odbočení na Šumbark, dále jde částečně ve stopě přes velký kruhový objezd, kudy má vést dvoupruh rovně, dále pak přes Dolní a Prostřední Suchou, kde by měla být křižovatka. Pak se stáčí jižním směrem po rozhraní Havířova a Těrlicka a pokračuje do Třanovic, kde má být vedena jako dvoupruhová.

Navrhovaná stavba řeší přeložku silnice I/11 do nové stopy s tím, že stavba přinese kromě realizace plnohodnotného obchvatu města Havířova a dalších obcí také napojení celého přilehlého regionu silnice na dálnici D48 a dále po silnice I/11 (I/68) na Slovensko. O realizaci se postará Ředitelství silnic a dálnic ve spolupráci se společností Dopravoprojekt Ostrava a.s.

Předseda Sdružení pro přeložku a výstavbu komunikace I/11 v úseku Havířov – Třanovice Jan Veselý k tomu dodal: „Aby naše sdružení mohlo řádně fungovat, schází se pravidelně už od roku 2008 a hlavním tématem je právě přeložka. Komunikace první třídy, která prochází centrem města je nestandardní záležitost a představuje nadměrnou zátěž jak pro obyvatele, tak pro životní prostředí. Přeložením komunikace se v centru města sníží intenzita dopravy a tím i hlučnost, prašnost a riziko dopravních nehod.“

Tisk Poslat e-mailem