Sběr nebezpečných odpadů a starého železa / podzim 2023

15Září 2023

Statutární město Havířov organizuje pro své občany sběr nebezpečných odpadů a starého železa. Mezi nebezpečné odpady patří například: zbytky barev, laků, ředidel, odmašťovadel, olejů, lepidel, nemrznoucích směsí, zbytky čisticích prostředků z domácností, kyseliny, staré a nepoužité léky, baterie, veškerá elektronika, mobily, PVC (instalatérské trubky, linoleum, některé dětské hračky) a také obaly znečištěné nebezpečnými látkami.

Sběr nebezpečných odpadů bude organizován formou POJÍZDNÉ SBĚRNY s obsluhou.Pojízdná sběrna bude přistavena na vybraných místech, přesný harmonogram naleznete v příloze.

Tisk Poslat e-mailem