Rekonstrukce přednádražního prostoru odstartovala

5Únor 2020

Dnes 5. února začala v Havířově rekonstrukce přednádražního prostoru. Město oficiálně předalo stavbu zhotoviteli, stavební společnosti OHL ŽS a.s. Brno. Stavba, která potrvá rok, si vyžádá v okolí staveniště změny v dopravě.

„Začínáme s navážením panelů pro přípravu území, postupně budeme vytvářet koridory pro chodce, aby se lidé mohli po náhradních trasách bezproblémově dostat k vlakům a autobusovým zastávkám. V nejbližších dnech také začneme frézovat vozovku v okolí nádražní budovy, odstraníme betonové obrubníky a během března chceme zahájit práce na přeložkách inženýrských sítí,“ uvedl za společnost OHL ŽS a.s. Brno vedoucí projektu rekonstrukce přednádraží Miroslav Janíček.

V souvislosti se stavbou dochází v okolí havířovského nádraží k výrazným změnám osobní, autobusové i pěší dopravy. „V souvislosti se zahájením stavby chceme upozornit občany, aby v zájmu vlastního bezpečí respektovali zákaz vstupu a vjezdu do prostoru staveniště, dodržovali vyznačené trasy pro pěší, a aby k příchodu k nádražní hale využívali koridor, který k tomu bude vyhrazený,“ připomněl k dopravním omezením náměstek pro investice a chytré město Bohuslav Niemiec.

Rekonstrukcí přednádražního prostoru vznikne nových 134 parkovacích míst. Součástí nového prostoru budou také kryté zastávky a příchozí koridory, dále chce město do lokality přivést cyklostezku vedoucí ze Šumbarku a z centra města. Havířov také plánuje opravit komunikaci na ulici Železničářů či instalovat zde veřejné osvětlení a kamerový systém. Dále chce město revitalizovat volnou plochu před výpravní budovou, osadit nové prvky městského mobiliáře a v okolí vysadit zeleň. Rekonstrukce přednádražního prostoru má být hotova v únoru 2021.

Tisk Poslat e-mailem