Rekonstrukce přednádraží je v plném proudu. Chodci pozor!

26Únor 2020

5. února začala v Havířově rekonstrukce přednádražního prostoru. Město oficiálně předalo stavbu zhotoviteli, stavební společnosti OHL ŽS a.s. Brno, která má jeden rok na dokončení stavby. Od pondělí 15. června 2020 došlo ke změně organizace autobusové dopravy u přednádražního prostoru v Havířově. Od 1. července 2020 se přestěhovaly pokladny a čekárny ze staré výpravní budovy do nových prostor.

Během března byla provedena příprava staveniště. Bylo postaveno oplocení, demontovány sloupy veřejného osvětlení, vybudovány obchozí trasy a značení. Vytvořeny byly také provizorních nástupiště a koridor pro bezpečný průchod osob přes staveniště na a z vlakového nádraží. 

U přednádraží bylo také přidáno další značení pro chodce. „Doplněním dalšího značení reagujeme na podněty lidí, kteří si nebyli jisti tím, jak se mají u přednádraží pohybovat. Zároveň chceme poprosit občany, aby se podívali na webové stránky města, kde najdou přesné plány, na kterých je vyznačeno, jak by se chodci měli u přednádražního prostotu pohybovat. Nákresy jsou pak umístěny i v okolí přednádražního prostoru nebo autobusech,“ uvedl náměstek pro investice a chytré město Bohuslav Niemiec.

Upozorňujeme chodce, že ve směru od podjezdu z Havířova-Šumbarku je nutné na vyznačeném přechodu přejít na levou stranu blíže k hypermarketu Tesco a dojít až na přechod pro chodce k prvnímu kruhovému objezdu, a až poté přejít k vyznačení cestě k autobusovým zastávkám a nádraží.

„Také pokud pěší přicházejí k nádražní budově nebo autobusovým zastávkám ze strany od bytového domu, musí dbát na ohraničení staveniště a opět se dostat na stejný příchod ze strany od hypermarketu Tesco,“ doplnil náměstek Niemiec.

Pravidla pro pohyb chodců a provoz vozidel u přednádražního prostoru zůstávají zachovány i po 15. září 2020, a to až do doby dokončení stavby přednádražního prostoru v únoru příštího roku.

V polovině června došlo ke změně organizace autobusové dopravy u přednádražního prostoru v Havířově. Autobusová zastávka “Havířov-město, žel. Stanice” byla přemístěna. Linky veřejné dopravy jsou vedeny obousměrně po části ulice Železničářů s otočením u benzinové čerpací stanice před bytovým domem.

V tomto prostoru jsou dočasně zřízena autobusová stanoviště číslo: 1, 2, 3, 4 a 5 (viz. příloha „SITUACE“)

Od 1. července 2020 se přestěhovaly pokladny a čekárny ze staré výpravní budovy do nových prostor. Pro pohyb chodců byl vytvořen koridor za bytovým domem. Tento plán pohybu chodců bude platit až do února 2021, tedy až do doby dokončení přednádražního prostoru.

--

Na fotografiích vidíte vyznačené trasy pro pohyb chodců. Zelenou barvou jsou vyznačeny správné trasy. Červenou ty, kde se chodec nemůže pohybovat.

V příloze naleznete schéma úpravy provozu vozidel a pohybu chodců v okolí přednádražního prostoru během jeho probíhající rekonstrukce.

Fotografie z probíhající rekonstrukce přednádražního prostoru jsou umístěny ve fotogalerii na webu města.

Tisk Poslat e-mailem