Realizace chodníku na ulici Šumbarská si vyžádá uzavírku a omezení MHD

25Květen 2021

Z důvodu realizace chodníku na Šumbarské v úseku mezi ulice Chrpová a Nad Tratí, dojde v termínu od 1. června 2021 do 30. září 2021 k úplné uzavírce místní komunikace ulice Šumbarská v Havířově – Šumbarku, v úseku od křižovatky s ulicí Chrpová po křižovatku s ulicí Nad Tratí.

Objízdná trasa bude vedena po ulicích Chrpová, Hřbitovní, Požárnická, silnici č. II/474 Orlovská a místní komunikaci Prachatická a zpět. V souvislosti s tímto omezením dojde k vyloučení provozu linky MHD č. 419 po dobu realizace stavby v období od 1. června 2021 do 28. srpna 2021 s tím, že spoje uvedené linky budou ukončeny v zastávce Havířov,Dolní Suchá, Šumbarská a otáčet se budou v křižovatce ulic Šumbarská a Prachatická nebo Šumbarská a Nad Tratí. Výlukový jízdní řád linky č. 419 naleznete v příloze. Stavba zajistí bezpečnou pěší dopravu vedenou úsekem stavby.

Chodník ve zmíněné lokalitě budou používat hlavně děti, k bezproblémovému přemisťování z autobusové zastávky do ZŠ MoravskáCelková délka nového chodníku představuje cca 290 metrů. Jedná se o úzkou místní komunikaci, jednopruhovou obousměrnou, ke které v rámci projektu vybudujeme hned tři nové výhybny. Výhybna je rozšířené místo úzké komunikace, kde se mohou vyhnout protijedoucí vozidla. Stavba dále počítá s přeložkou stávajícího vedení veřejného osvětlení, přeložkou vodovodu a stavbou nové dešťové kanalizace," popisuje realizaci nového chodníku náměstek pro investice a chytré město Bohuslav Niemiec.

Tisk Poslat e-mailem