Psi na veřejném prostranství vedení na vodítku už nebudou muset mít náhubek

30Červen 2020

Nová obecně závazná vyhláška, kterou schválili na svém posledním jednání zastupitelé města Havířova, upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Havířově a vymezuje prostory pro jejich volný pohyb. Do nové vyhlášky byly zapracovány také požadavky občanů. 

Nová vyhláška, která začne platit v druhé polovině července, upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. Podle nové úpravy mohou být psi vedeni na vodítku bez náhubku. „Vycházíme ze zkušenosti z minulých let, kdy jsme zjistili, že se za dobu platnosti původní vyhláška dostala do povědomí občanů a lidé jsou si vědomi povinnosti zabezpečit svého psa minimálně vedením na vodítku, proto už teď nebude nutné, aby měl pes i náhubek,“ uvedl havířovský náměstek pro investice a chytré město Bohuslav Niemiec.

Vznikla nová plocha pro volný pohyb psů

Na základě požadavku občanů byla nově zřízena plocha v lokalitě mezi ulicí Chrpová a Šumbarská v Havířově-Šumbarku. V současné době je tedy pro pískaře v Havířově k dispozici celkem 11 ploch pro volný pohyb psů. Navíc plocha mezi ulicí Svatopluka Čecha a Mánesovou byla v loňském roce vybavena prvky pro psí agility. Letos má město v plánu agility prvky vybavit i plochu na ulici Jaroslava Seiferta.

Tisk Poslat e-mailem