Prvního června proběhne zápis na rekondičně-ozdravné pobyty pro seniory

27Květen 2022

Statutární město Havířov, odbor sociálních věcí pořádá rekondiční sedmidenní tuzemský pobyt seniorů.

Hotel ALEXANDRIA****Spa & Wellness, Luhačovice

19. 6.  – 25. 6. 2022 (turnus pro 40 osob)

Spoluúčast na úhradě pobytu:           

5 650,- Kč/ osoba

Pobyt zahrnuje:

  • ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením
  • stravování formou plné penze  
  • 2x vstup do wellness centra, 1x relaxační koupel, 1x částečná masáž, 1x teplý obklad
  • lázeňský poplatek
  • dopravu autobusem

Podmínky pobytu:

a) trvalé bydliště na území města Havířova k datu zápisu i k datu odjezdu na rekondiční pobyt

b) poživatel starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně

c) zdravotní stav nevylučuje účast na rekondičním pobytu – vlastní zodpovědnost (předpoklad dobré fyzické zdatnosti)

d) občané, kteří se pobytů pro seniory nikdy nezúčastnili

e) v případě nenaplnění kapacity se upouští od podmínky uvedené pod písmenem d) a mohou se zúčastnit pobytů občané, kteří absolvovali tuzemský pobyt naposledy v roce 2018

f) pokud nebude kapacita naplněna za výše uvedených podmínek, upouští se od podmínek bodů d) a e).

POBYT JE ORGANIZOVÁN BEZ DOPROVODNÝCH PRACOVNÍKŮ

Zápis proběhne ve středu 1. června 2022 od 9:00 do 12:00 hodin v budově Městského klubu seniorů, Studentská 9a, Havířov-Podlesí (autobusová zastávka „Bezručova“ – linka č. 403, 409 a 412).

Upozorňujeme, že každý příchozí může zapsat pouze jednu osobu! (toto se netýká manželských párů)

Další informace poskytne paní Kubíčková 596 803 162, Magistrát města Havířova, odbor sociálních věcí – budova F, 1. patro, kancelář č. 110.

Tisk Poslat e-mailem