Prosíme spoluobčany o spolupráci při vyplňování dotazníků

2Leden 2019

V současné době mohou být občané na různých místech města Havířova osloveni a požádáni k vyplnění dotazníkových šetření, a to hned ze dvou oblastí, které bezprostředně souvisí s jejich životem v tomto městě. Dotazníkové šetření bude probíhat v rámci projektu "Zpracování strategických dokumentů SMH" (reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007365), který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost. Projekt navazuje na sérii projektů města, které jsou systematicky řešeny v rámci Strategie rozvoje města.

První dotazníkové šetření bude jedním z podkladů pro zpracování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 2020-2024. Vyplněním dotazníku se může veřejnost vyjádřit ke spokojenosti a případným požadavkům v oblasti poskytovaných sociálních služeb na území města. Dotazníkové šetření bude probíhat fyzicky na území města, kdy budou zástupci firmy, která šetření zajišťuje, oslovovat veřejnost přímo v ulicích a veřejných prostranstvích. Současně bude v termínu od 3.12.2018 do 11.1.2019 možnost tento dotazník vyplnit online na webových stránkách města.

Druhé dotazníkové šetření souvisí s připravovaným Plánem rozvoje sportu města Havířova v letech 2018 – 2025. Tento dotazník je možné vyplnit rovněž přímo v ulicích města, kde budou jednotliví respondenti osloveni a požádáni k vyplnění dotazníku, a pak dále na webových stránkách města v termínu od 3.12.2018 do 11.1.2019. Současně budou osloveny k jeho vyplnění i jednotlivé školy a sportovní organizace a kluby a jiná sportovní zařízení.

Dovolujeme si tímto občany Havířova požádat o spolupráci při vyplňování dotazníků, případně jejich vyplnění na webových stránkách města.

Eva Havlů za realizační tým projektu

Tisk Poslat e-mailem