Projekt MAP Havířov III se úspěšně blíží ke svému konci

20Listopad 2023

Projekt MAP III v ORP Havířov, který se realizoval 23 měsíců, se úspěšně blíží ke svému konci. I bez implementačních aktivit představoval projekt MAP významnou podporu vzdělávání v Havířově a okolních obcích spadajících do jeho územní působnosti.

Projekt je zaměřen na rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti, inkluzi, podporu polytechnického vzdělávání, rozvoj občanských kompetencí a financování ve školství. Za účelem zlepšení kvality místního vzdělávání ve školách se zapojily všechny obce na území ORP Havířov, a kromě Havířova také Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá a Těrlicko. Cílem projektu je také podpořit větší zapojení rodičů do života škol, umožnit spolupráci a výměnu zkušeností aktérů ve vzdělávání, především pedagogů a zřizovatelů.“ uvádí manažerka projektu Alena Nogolová.

V průběhu projektu se realizovalo dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zmapovat aktuální potřeby škol na zmíněném území. Během projektu jsme společně diskutovali a realizovali rozmanitá setkání zaměřená na výchovně–vzdělávací problematiku. Projekt byl tradičně prezentován veřejnosti na Dni Země, Dni autismu a na akcích, které realizuje komise Rady města Havířova pro BESIP.

Pracovní skupiny MAP se intenzivně scházely a jejich členové spolu s realizačním týmem aktivně pracovali na návrhu aktivit do nových akčních plánů vzdělávání na další roky. Tyto navržené aktivity byly použity při zpracování žádosti z nové výzvy na akční plánování v území v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Projekt MAP IV, jež by má zahrnovat právě tyto navržené implementační aktivity, by měl být realizován od prosince tohoto roku. Samotné implementační aktivity by se měly rozběhnout začátkem jara roku 2024.

Za realizační tým mohu říct, že všichni aktéři zapojení do projektu spolupracovali jako dobrý tým, a tím se stále posouváme dál. Jako tradičně byla výborná spolupráce se všemi zřizovateli škol a školek, samotnými školami a školkami a neziskovými organizacemi. Chtěla bych proto všem zúčastněným obcím, organizacím, všem kolegům, členům pracovních skupin, členům Řídícího výboru a v neposlední řadě zapojeným školám moc poděkovat.“ řekla Alena Nogolová na závěr.

Více informací o činnosti projektu naleznete na stránkách www.map-havirov.cz. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání.

Tisk Poslat e-mailem