Projednání návrhu Vize města 2020+

5Listopad 2019

V současné době město dokončuje strategický dokument „Vize města 2020+“, který navazuje na dokument „Strategie udržitelného rozvoje města Havířova 2012-2020“. Záměrem je prostřednictvím Vize města 2020+ dosáhnout zkvalitnění života ve městě ve všech klíčových sledovaných oblastech a navrhnout potřebné kroky k trvale udržitelnému rozvoji města a dále poskytnout široké veřejnosti a podnikatelské sféře informace o dlouhodobých rozvojových záměrech a to s výhledem až do roku 2028.

V této souvislosti máte možnost vyjádřit se k předkládanému návrhu tohoto strategického dokumentu. V příloze najdete celý návrh dokumentu k nahlédnutí, tj. analytickou část a návrhovou část. Dále zde naleznete ODKAZ, jehož prostřednictvím máte možnost vznést návrhy či připomínky, které se týkají Vize města 2020+.

Připomínky či náměty můžete také zasílat prostřednictvím tohoto formuláře do 15.11.2019, poté je posoudí sestavené pracovní skupiny a zapracuje odborný dodavatel.

Strategický dokument „Vize města 2020+“je zpracován v rámci projektu „Zpracování strategických dokumentů SMH“, reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007365, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost.

 

Tisk Poslat e-mailem