Připomínkujte novou komunikační strategii města a zúčastněte se i jejího veřejného projednávání

16Září 2022

Statutární město Havířov předkládá k připomínkování veřejnosti návrh strategického dokumentu „Komunikační strategie statutárního města Havířova pro období 2022-2028“, který je zpracováván za účelem zefektivnění interní a externí komunikace úřadu. Tento dokument upravuje oblast komunikace města s veřejností, definuje jasnou vizi a cíle komunikace úřadu navenek. Zapojte se společně s námi do tvorby dokumentu, který nastaví správný směr komunikace s veřejností.

Připomínkování dokumentu probíhá od 16. do 26. září 2022.

V příloze naleznete ke stažení návrh dokumentu včetně implementační části, Akční plán ke Komunikační strategii na období 2022-2023 a návrh cílů a opatření do návrhové části pro období 2022-2028. Vaše připomínky či náměty můžete zasílat na e-mail: afana.nazim@havirov-city.cz. Pokud chcete sdílet své připomínky a náměty osobně, budeme rádi, když se zúčastníte veřejného projednání, které proběhne ve čtvrtek 22. září od 14:00 do 16:00 hodin v sále Městské knihovny Havířov (budova G magistrátu).

Komunikační strategie statutárního města Havířova pro období 2022–2028 je zpracována v rámci projektu „Otevřené a přívětivé město Havířov", reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016766, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost.

Tisk Poslat e-mailem