Připomínkujte novou komunikační strategii města včetně akčního plánu

3Říjen 2022

Statutární město Havířov předkládá k připomínkování veřejnosti návrh strategického dokumentu „Komunikační strategie statutárního města Havířova pro období 2022-2028“, který je zpracováván za účelem zefektivnění interní a externí komunikace úřadu. Tento dokument upravuje oblast komunikace města s veřejností, definuje jasnou vizi a cíle komunikace úřadu navenek. Zapojte se společně s námi do finalizace dokumentu, který nastaví správný směr komunikace s veřejností.  

Připomínkování dokumentu probíhá od 3. do 10. října 2022.

V příloze naleznete ke stažení strategický dokument včetně Akčního plánu ke Komunikační strategii na období 2022-2023. Vaše připomínky či náměty můžete zasílat na e-mail: afana.nazim@havirov-city.cz.

Komunikační strategie statutárního města Havířova pro období 2022–2028 je zpracována v rámci projektu „Otevřené a přívětivé město Havířov", reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016766, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost.

Tisk Poslat e-mailem