Připomínkujte komunitní plán města Havířova na období 2023 – 2025

23Září 2022

Statutární město Havířov předkládá k připomínkování strategický dokument „Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 2023-2025“ pro rozvoj sociální oblasti města Havířova.

Cílem procesu komunitního plánování, zpracovávaného odborem sociálních věcí ve spolupráci s pracovními skupinami komunitního plánování, je vytvořit systém, který v co nejvyšší míře vychází vstříc uživatelům, a který zajišťuje kvalitní síť poskytovatelů sociálních služeb finančně a místně dostupných.

Připomínkování dokumentu probíhá do 5. října 2022 do 8:00 hodin.

Strategický dokument Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 2023-2025 naleznete ke stažení v příloze, na stejném místě naleznete i připomínkový list. Pro relevantnost připomínky je nutno vyplnit jej kompletně ve všech řádcích. Všechny připomínky jsou vítány.                                   

Jaké jsou možnosti a pravidla připomínkování?

  1. odeslat elektronicky na adresu: vaclavkova.michaela@havirov-city.cz
  2. odeslat poštou na adresu: Statutární město Havířov, odbor sociálních věcí, Svornosti 2, 736 01, Havířov
  3. předat osobně na podatelně Magistrátu města Havířova, Svornosti 2
  4. při osobní návštěvě v kanceláři F 107 na Magistrátě města Havířova 3. 10. 2022 v době 13:00 - 17:00 hodin a 4. 10. 2022 v době 9:00 - 12:00 hodin

Tisk Poslat e-mailem