Primátor se setkal s představiteli městské policie a obvodních oddělení PČR v Havířově

27Listopad 2018

Zástupci Městské policie Havířov a obvodních oddělení PČR v Havířově se pravidelně každý měsíc scházejí, aby projednali bezpečnostní situaci ve městě. V pondělí 26. listopadu se jejich společného setkání zúčastnil také nový primátor Havířova Josef Bělica, jehož řízení od jeho zvolení na počátku listopadu Městská policie podléhá.

Primátora Bělicu zajímal systém koordinačních schůzek a aktuální bezpečnostní situace ve městě. "Bezpečnostní situace na území města je v porovnání s průměrem z předchozích let dobrá, trestných činů na území města ubývá," informoval ředitel Městské policie Havířov Bohuslav Muras a jeho sdělení potvrdil také vedoucí obvodního oddělení PČR 1 Petr Čížek.

"Jedna věc jsou statistiky a ta druhá je pocit bezpečí, který panuje mezi lidmi. Počet přestupků a trestných činů klesá, ale každý vnímá bezpečnost jinak – jinak ji vnímá starší žena v důchodu, která žije sama a jinak ji vnímá například mladý pár v produktivním věku, který je na tom fyzicky a zdravotně dobře," uvedl ředitel Muras.

„Chceme, aby se všichni lidé, kteří v Havířově žijí, cítili bezpečně. Chtěli bychom například vylepšit městský kamerový systém, propojit ho s kamerovým systémem PČR. Systém by mohl evidovat průjezdy vozidel, rozeznat vozidla, která jsou v pátrání, dohlížet na bezpečnost občanů města např. v situaci, kdy někdo omdlí na ulici, mu zajistit bezprostředně přivolání pomoci a podobně,“ sdělil primátor Josef Bělica.

K dalším řešeným tématům patřila preventivní činnost havířovské policie - konkrétně protidrogová prevence a kyberšikana nebo např. tzv. bezdoplatkové zóny.
 

Tisk Poslat e-mailem