Primátor Havířova přizval k rozhodování mládež a ustanovil školské zastupitelstvo

17Říjen 2023

Zvýšit zájem mladých lidí o lokální politiku, podpořit je a motivovat ke spolurozhodování o dění ve městě. To byly hlavní důvody, proč se primátor Havířova rozhodl přizvat ke svému strategickému rozhodování poradní orgán v podobě školského zastupitelstva města, které se poprvé sešlo v pondělí 16. října 2023 v Kulturním domě Radost.

Školské zastupitelstvo je orgán, který je partnerem vedení města, vytváří pocit sounáležitosti k městu, zlepšuje komunikaci mezi žáky, studenty, učiteli a vede k zodpovědnosti a pozitivně ovlivňuje dění ve škole. Havířovské školské zastupitelstvo – zkráceně ŠKOLZA – je složeno ze zástupců žáků a studentů všech základních a středních škol na území statutárního města Havířova, konkrétně ze 16 žáků osmých tříd a 5 studentů místních středních škol. Jednání řídí primátor, zasedání budou probíhat co čtvrt roku, vždy před řádným Zastupitelstvem města Havířova. Kromě příprav na organizaci městských kulturních a jiných akcí pořádaných městem se mládež zapojí do projednávání strategických plánů a vizí směřování města nebo do spolurozhodování o přidělených finančních prostředcích školskému zastupitelstvu. Seznámí se tak s životem a prací skutečných zastupitelů, vedoucích představitelů města a fungováním Havířova jako statutárního orgánu.

Naše první pondělní setkání by se dalo nazvat seznamovacím. Probíhalo v přátelském duchu a vypadá to, že nám to spolu bude klapat. Myšlenku na školské zastupitelstvo jsem v hlavně nosil už nějakou dobu, a jsem rád, že se nám ji společně s kolegy podařilo realizovat. Často kolem sebe totiž slyším názory, že mladí se o dění ve městě ani komunální politiku nezajímají, nemají vize ani chuť o něčem rozhodovat, za něco nést zodpovědnost, či do problematiky proniknut hlouběji. Já si to nemyslím, možná je to jenom proto, že jim nikdo nedal příležitost. Školské zastupitelstvo takovou příležitostí rozhodně je, a pomůže havířovské mládeži jak k růstu osobnostnímu, tak k pozitivnímu ovlivnění budoucího směřování jejich škol, školního kolektivu i města jako takového,“ uvedl primátor Havířova a předsedající školského zastupitelstva Josef Bělica.

Cílem projektu je navázání užší spolupráce s mládeží ve městě, zvýšení zájmu mladých lidí o lokální politiku a podpora a motivace mladých lidí zapojovat se do rozhodování ve městě a okolního dění. Tím, že budou moci předkládat své návrhy orgánům města Havířova, vyjadřovat své připomínky a náměty a účastnit se zasedání komisí Rady města Havířova a výborů Zastupitelstva města Havířova, získají žáci a studenti vhled do procesu rozhodování a chodu města. Praxí se naučí kriticky myslet, obhájit si svůj názor či dojít ke kompromisu.

Tisk Poslat e-mailem